Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

4 -15 lutego 2019r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

25 lutego do 15 marca 2019r.

 

 

13 do 31 maja 2019r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 5 kwietnia 2019r.

 

do 7 czerwca 2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

19 kwietnia 2019r.  

do 21 czerwca 2019r.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2019 Wójta Gminy  Ochotnica Dolna z dnia 31.01.2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

11 luty – 8 marca 2019r.

 

13 maja do 20 maja 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

28 marca 201 r.

 

do 5 czerwca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

5 kwietnia 2019 r.

 

10 czerwca 2019r.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

DOKUMENTY DO REKRUTACJI:

Wniosek-o-przyjecie-do-przedszkola-2019-2020-ZSPdocx

OŚWIADCZENIE-dot.-zatrudnienia-1

Oświadczenie_o_wychowywaniu_dziecka_w_rodzinie_wielodzietnej2

Oświadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka-1

deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego

Karta-zapisu-dziecka-2019-2020

Karta-zapisu-dziecka-2019-2020-spoza-obwodu

 

Załączone pliki:

- Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej .pdf