Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

1 -4 lutego 2022r.

do godz. 14:00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

7 lutego do 25 lutego 2022r.

do godz. 14:00

 

 

11 do 19kwietnia 2022r.

do godz. 14:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

do 10 marca 2022r.

do godz.  14:00

 

do 25 kwietnia 2022r.

do godz. 14:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21 marca 2022r.  

do 4 maja 2022r.

 

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2022 Wójta Gminy  Ochotnica Dolna z dnia 28.01.2022 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

28 luty – 8 marca 2022r.

 

21 kwietnia do 22 kwietnia 2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

10 marca 2022 r.

 

do 25 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

21 marca 2022 r.

 

4 maja 2022r.

Wójt Gminy

Tadeusz Królczyk

DOKUMENTY DO REKRUTACJI:

 

 

Karta zapisu dziecka 2022-2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022-2023

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2022 -2023 ZSP docx

 

 

 

 

Załączone pliki:

- Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej .pdf