Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej i oddziałów przedszkolnych:

1 grupa  dla dzieci w wieku  3,4 lat

2 grupa dla dzieci w wieku  5 i 6 lat

Do grupy młodszej będą przyjmowane dzieci, które na 1 września mają ukończone 2,5 roku życia.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkola ( obydwie grupy):

 1. Złożenie deklaracji o potwierdzeniu kontynuowania wychowania przedszkolnego od 1.02.2024 do 9.02.2024 do godz. 14:00
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  od 12.02.2024 do 26.02.2024 do godz. 14:00
 3. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną o przyjecie do przedszkola od 27.02.2024 do 29.02.2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1.03.2024 r do godz. 14:00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 4.03.2024 r. do 18.03.2024 r. do godz. 14:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.03.2024 r. do godz. 14:00

Terminy przeprowadzania postępowania  uzupełniającego do publicznego przedszkola

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  od 10.04.2024 do 24.04.2024 do godz. 14:00
 2. Weryfikacja wniosków przez komisje rekrutacyjną o przyjecie do przedszkola od 25.04.2024 do 26.04.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.04.2024 r do godz. 14:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 29.04.2024 r. do 13.05.2024 r. do godz. 14:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.05.2024 r. do godz. 14:00

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 12.02.2024 r do 26.02.2024 r do godz. 14:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej od 27.02.2024 r. do 29.02.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1.03.2024 r do godz. 14:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 4.03.2024 r do 18.03.2024 r. do godz. 14:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych 19.03.2024 r do godz. 14:00

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego do klasy I:

 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10.04.2024 r do 24.04.2024 r do godz. 14:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej od 25.04.2024 r. do 26.04.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.04.2024 r do godz. 14:00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 29.04.2024 r do 13.05.2024 r. do godz. 14:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych 14.05.2024 r do godz. 14:0

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych

Zarządzenie 16 2024 rekrutacja

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

wniosek przyjęcia do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej

oświadczenie o miejscu zamieszkania

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przez rodzeństwo

oświadczenie o zatrudnieniu

potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola

potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły podstawowej