– ŚWIĘTO SZKOŁY – Uroczystości związane z patronem szkoły

„Wyrastamy z Ojczyzny tej, która nie gubi bohaterów”

W piątek 10 listopada Szkoła Podstawowa w Tylmanowej świętowała uroczystości związane
z obchodami Dnia Patrona Szkoły – mjra H. Sucharskiego, dowódcy spod Westerplatte. Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele parafialnym pw Miłosierdzia Bożego odprawiona przez proboszcza ks. Marka Mroczka w intencji nauczycieli, wychowawców, uczniów oraz ich rodziców. Następnie, delegacje szkół z pocztami sztandarowymi, uczniowie wraz z wychowawcami, nauczycielami
i zaproszonymi gośćmi, zgromadzili się w Wiejskim Ośrodku Kultury na uroczystej akademii.

Obchody Święta Patrona swoją obecnością uświetnili: Wójt Gminy Ochotnica Dolna – Pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Gminy- Pan Franciszek Ziemianek, Sekretarz Gminy Ochotnica Dolna – Pani Maria Łojas-Jurkowska, Kierownik Referatu Oświaty i Administracji- Pani Jadwiga Czajka, Przewodnicząca Komisji do Spraw Oświaty – Pani Maria Franczyk, Kierownik Publicznej Biblioteki w Ochotnicy Dolnej Pani Monika Groń, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylmanowej – Pan Stanisław Zabrzeski, Proboszcz parafii Tylmanowa ks. Marek Mroczek, Sołtys wsi Tylmanowa – Pan Stanisław Michałczak, Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury – Pan Jan Ligas, Prezes RMK Tylmanowa, Radny Gminy Ochotnica Dolna – Pan Czesław Ligas, Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „ Akademia Przedszkolaka” w Tylmanowej – Pani Zofia Kołodziejczyk, byli Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Tylmanowej: Pani Anna Chrobak i Pan Jan Ligas oraz Dyrektorzy Szkół Gminy Ochotnica Dolna i poczty sztandarowe wraz z opiekunami .
Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny w całości poświęcony patronowi szkoły-majorowi Henrykowi Sucharskiemu. W zadumie przybliżona została historia naszego kraju. Zwieńczeniem podniosłych chwil było złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową Patrona przez przedstawicieli społeczności uczniowskiej oraz uczczenie minutą ciszy pamięci majora i wszystkich poległych w I i II wojnie światowej.
Po części oficjalnej zabrał głos Dyrektor Szkoły – Pan Marek Żołądź, witając wszystkich zebranych oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna – Pan Stanisław Jurkowski. Na koniec odśpiewano hymn szkoły: „Pieśń o chwale”.

W tym dniu tradycją jest również Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów . Po części artystycznej, „Pierwszaki” i ich rodzice przystąpili do ślubowania. Rodzice złożyli obietnicę współpracy z Dyrektorem Zespołu, wychowawcami oraz zaangażowania na rzecz rozwoju i wychowania swoich dzieci. Uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły i oficjalnie potwierdzili swoją przynależność do naszej społeczności . Dyrektor i rodzice wręczyli dzieciom upominki. Na koniec uczniowie podziękowali Panu Wójtowi, Dyrektorowi, Wychowawcy oraz Rodzicom.
Miłym akcentem było podziękowanie Pana Wójta Gminy Ochotnica Dolna – Pana Stanisława Jurkowskiego złożone na koniec uroczystości.

Back to top