Dyrektor

mgr Anna Szerszeń

 

 

SKŁAD KADRY PEDAGOGICZNEJ :

mgr Anna Szerszeń – nauczyciel języka angielskiego, doradztwa zawodowego, wychowawca świetlicy

mgr Maria Konopka – nauczyciel plastyki i bibliotekarz

mgr Anna Kasprzak – nauczyciel przyrody , biologii, chemii

mgr Anna Kozielec – nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Teresa Mastalerz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dariusz Trybała- nauczyciel wychowania fizycznego, historii

mgr Barbara Królczyk- nauczyciel fizyki

mgr Zofia Brzeźna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marzena Wójcik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Ciesielka – nauczyciel matematyki , informatyki, techniki, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Ziajkiewicz-  nauczyciel przedszkola

ks. mgr Roman Górowski– nauczyciel religii

S. mgr Maria Kamińska- nauczyciel religii

mgr Kinga Konstanty – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Lucyna Piwowarczyk- nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Beniowska-Potoczek –  nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Ligas – nauczyciel języka polskiego

mgr Łukasz Hurkała- nauczyciel bezpieczeństwa dla edukacji

mgr Jolanta Ciesielka- nauczyciel muzyki i rytmiki

mgr Ewa Kaput – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Ewelina Sidzińska – nauczyciel matematyki, logopedii

mgr Piotr Kwit – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Bożena Tworek – pedagog szkolny

mgr Zofia Rams – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Iwona Adamczyk- nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

 

Psycholog szkolny

mgr Urszula Jasiurkowska-Radłowska

Świetlica Szkolna

mgr Piotr Kwit

mgr Beata  Ciesielka

mgr Iwona Adamczyk

mgr Anna Szerszeń

Oddział przedszkolny:

mgr Katarzyna Ziajkiewicz

 

Przedszkole poniżej 5 lat:

mgr Józefa Bodziarczyk – wychowawca

mgr Gabriela Dziur-Chryczyk – nauczyciel

mgr Natalia Bodziarczyk- pomoc nauczyciela

 

Administracja

Sekretarka zespołu – Stanisława Bulanda

 

Pracownicy obsługi:

Józef Udziela – woźny
Halina Kundziarz- sprzątaczka
Danuta Bodziona- sprzątaczka

Katarzyna Michałaczak- sprzątaczka