Dyrektor

mgr Anna Szerszeń

 

Wicedyrektor

mgr Maria Konopka

 

SKŁAD KADRY PEDAGOGICZNEJ :

mgr Anna Szerszeń – nauczyciel języka angielskiego i doradztwa zawodowego

mgr Maria Konopka – nauczyciel plastyki i bibliotekarz

mgr Anna Kasprzak – nauczyciel przyrody i biologii

mgr Anna Kozielec – nauczyciel języka polskiego i historii

mgr Alicja Kozielec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Teresa Mastalerz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Piszczek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dariusz Trybała- nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Barbara Królczyk- nauczyciel fizyki

mgr Zofia Brzeźna- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marzena Wójcik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Ciesielka – nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Katarzyna Ziajkiewicz- wychowawca świetlicy, nauczyciel przedszkola

ks. mgr Piotr Madej– nauczyciel religii

S. mgr Joanna Zielińska- nauczyciel religii

mgr Maria Zbozień – nauczyciel matematyki

mgr Kinga Michałczak – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Lucyna Piwowarczyk- nauczyciel języka angielskiego

mgr Anna Beniowska- nauczyciel języka niemieckiego

mgr Katarzyna Ligas – nauczyciel języka polskiego

mgr Łukasz Hurkała- nauczyciel bezpieczeństwa dla edukacji

mgr Jolanta Ciesielka- nauczyciel muzyki i rytmiki

mgr Ewa Kaput – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Ewelina Sidzińska – nauczyciel matematyki

mgr Marek Żołądź – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bożena Tworek – pedagog szkolny

mgr Katarzyna Konopka-Kasprzak – nauczyciel przedszkola

 

Świetlica Szkolna

mgr Katarzyna Ziajkiewicz

mgr Zofia Rams

mgr Marek Żołądź

mgr Dariusz Trybała

mgr Anna Beniowska

mgr Kinga Michałczak

 

Oddział przedszkolny:

mgr Joanna Ciesielka

 

Przedszkole:

mgr Józefa Bodziarczyk – wychowawca

mgr Katarzyna Ziajkiewicz

mgr Katarzyna Konopka-Kasprzak

mgr Natalia Bodziarczyk- pomoc nauczyciela

 

Administracja

Sekretarka zespołu – Stanisława Bulanda

 

Pracownicy obsługi:

Józef Udziela – woźny
Halina Kundziarz- sprzątaczka
Jan Figura – woźny
Danuta Bodziona- sprzątaczka