PROCEDURA_UZYSKIWANIA_ZWOLNIEN

 

Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola:

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2023 -2024 ZSPdocx

UMOWA o korzystaniu z przedszkola 2023- 2024

 

Inne dokumenty:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

Zwolnienie z lekcji

Usprawiedliwienie nieobecności

 

 

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM

mjra H. SUCHARSKIEGO w TYLMANOWEJ

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 

Zestaw podręczników

obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 w ośmioletniej szkole podstawowej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZK. 2022-2023