Załącznik do Uchwały Nr XXVII/18/19 z dnia 13 czerwca 2019r.

 

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej

 w roku szkolnym 2019/2020

 

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

 

Rodzaj zajęć

 

Tytuł programu

 

Autor

 

Wydawnictwo

Numer

w szkolnym zestawie

PRZEDSZKOLE –
Edukacja

przedszkolna

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci. Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska MAC 1/2019/2020
Język angielski Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania 3,4,5,6 latków.

 

Magdalena Szpotowisz,

Małgorzata Szulc – Kurpaska.

 

Oxford 2/2019/2020
Religia Kochamy dobrego Boga

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 3/2019/2020
Rytmika Rytmika w przedszkolu. Jolanta Ciesielka —- 4/2019/2020
KLASA „0”
Edukacja przedszkolna

 

 

Nasze przedszkole. Wiesława Żaba-Żabińska MAC 5/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli. Magdalena Appel,

Joanna Zarańska,

Ewa Piotrowska

Macmillan Education 6/2019/2020
Religia Kochamy dobrego Boga

 

 

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 7/2019/2020

 

 

I ETAP EDUKACYJNY (KLASY I-III)

 

 

Przedmiot

 

Tytuł programu

 

Autor

 

Wydawnictwo

Numer

w szkolnym zestawie

KLASA I
Edukacja wczesnoszkolna „Oto ja” Program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu. Karina Mucha,

Anna Stalmach-Tkacz,

Joanna Wosianek

MAC 8/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

Macmillan 9/2019/2020
Religia W drodze do Wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 10/2019/2020

 

KLASA IIA i IIB
Edukacja wczesnoszkolna „Oto ja” Program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualnych w kształceniu. Karina Mucha,

Anna Stalmach-Tkacz,

Joanna Wosianek

MAC 11/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

Macmillan 12/2019/2020
Religia W drodze do Wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

WAM 13/2019/2020

 

KLASA III
Edukacja wczesnoszkolna „Oto ja” Program nauczania w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualnych w kształceniu. Karina Mucha,

Anna Stalmach-Tkacz,

Joanna Wosianek

MAC 14/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego. Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

Macmillan 15/2019/2020
Religia W drodze do Wieczernika Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 16/2019/2020

 

II etap edukacyjny (klasy IV – VII)

 

 

Przedmiot

 

Tytuł programu

 

Autor

 

Wydawnictwo

Numer

w szkolnym zestawie

KLASA IV
Język polski Program nauczania języka polskiego 4-8 szkoły podstawowej” Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa” Ewa Horwarth,

Ewa Nowak,

Anita Żegleń

WSiP 17/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

Macmillan

Education

18/2019/2020
Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era 19/2019/2020
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era 20/2019/2020
Historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha GWO 21/2019/2020
Przyroda Tajemnice przyrody Jolanta Golanko Nowa Era 22/2019/2020
Matematyka Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 23/2019/2020
Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba MIGRA 24/2019/2020
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa? Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 25/2019/2020
Wychowanie fizyczne „Magia ruchu”

Program nauczania wychowania fizycznego. Etap edukacyjny:

Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

Urszula Białek,

Joanna Wolfart – Piech

  26/2019/2020
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia

w rodzinie. Program nauczania

Teresa Król Rubikon 27/2019/2020
Religia Poznaję Boga i w Niego wierzę Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 28/2019/2020
KLASA V
Język polski Program nauczania języka polskiego 4-8 szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa” Ewa Horwarth,

Ewa Nowak,

Anita Żegleń

WSiP 29/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

Macmillan

Education

30/2019/2020
Język niemiecki Program zajęć z języka niemieckiego rozwijających kreatywność „Poliglota” do realizacji w kl. V, VII i VIII Anna Beniowska —– 31/2019/2020
Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era 32/2019/2020
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era 33/2019/2020
Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka Nowa Era 34/2019/2020
Historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha GWO 35/2019/2020
Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa (kl.5-8) Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Nowa Era 36/2019/2020
Matematyka Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 37/2019/2020
Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba MIGRA 38/2019/2020
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa ? Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 39/2019/2020
Wychowanie fizyczne Wartości i aktualizacje. Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej Alicja Romanowska Korepetytor 40/2019/2020
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania Teresa Król Rubikon 41/2019/2020
Religia Poznaję Boga i w Niego wierzę Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 42/2019/2020
KLASY: VIA i VIB
Język polski

 

Program nauczania języka polskiego 4-8 szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem + Myśli i słowa” Ewa Horwarth,

Ewa Nowak,

Anita Żegleń

WSiP 43/2019/2020
Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

 

Macmill Education 44/2019/2020
Muzyka P Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era 45/2019/2020
Plastyka

 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

 

46/2019/2020
Historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha GWO 47/2019/2020
Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” Anna Zdziennicka Nowa Era 48/2019/2020
Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa (kl.5-8) Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Nowa Era 49/2019/2020
Matematyka Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska Małgorzata Paszyńska

Nowa  Era 50/2019/2020
Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba MIGRA 51/2019/2020
Technika Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa ? Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 52/2019/2020
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania Teresa Król Rubikon 53/2019/2020
Wychowanie Fizyczne „Magia ruchu”

Program nauczania wychowania fizycznego. Etap edukacyjny:

Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

Urszula Białek,

Joanna Wolfart – Piech

  54/2019/2020
Religia Poznaję Boga i w Niego wierzę Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 55/2019/2020
KLASA VII
Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Myśli i słowa Ewa Nowak WSiP 56/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów klas 4-8 SP zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017 roku Magdalena Kębłowska Express Publishing 57/2019/2020
Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego Anna Jaroszewska Nowa Era 58/2019/2020
Program zajęć z języka niemieckiego rozwijających kreatywność „Poliglota” do realizacji w kl. V, VII i VIII Anna Beniowska —– 59/2019/2020
Muzyka Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Nowa Era 60/2019/2020
Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak,

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Nowa Era 61/2019/2020
Historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha GWO 62/2019/2020
Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa (kl. 7-8) Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic Nowa Era 63/2019/2020
Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Anna Zdziennicka Nowa Era 64/2019/2020
Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era 65/2019/2020
Fizyka Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej Barbara Sagnowska WSiP 66/2019/2020
Matematyka Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era 67/2019/2020
Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII Grażyna Koba Migra 68/2019/2020
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania Teresa Król Rubikon 69/2019/2020
Wychowanie fizyczne „Magia ruchu”

Program nauczania wychowania fizycznego. Etap edukacyjny:

Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

Urszula Białek,

Joanna Wolfart – Piech

  70/2019/2020
Religia Pójść za Jezusem Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 71/2019/2020
KLASA VIII
Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej. Myśli i słowa Ewa Nowak WSiP 72/2019/2020
Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas

VII-VIII

Joanna Stefańska Pearson 73/2019/2020
Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego Anna Jaroszewska Nowa Era 74/2019/2020
Program zajęć z języka niemieckiego rozwijających kreatywność „Poliglota” do realizacji w kl. V, VII i VIII Anna Beniowska —– 75/2019/2020
Wiedza o społeczeństwie Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8 Piotr Krzesicki,

Piotr Kur

WSiP 76/2019/2020
Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania. Klasa 8 Barbara Boniek OPERON 77/2019/2020
Historia Podróże w czasie. Program nauczania historii w szkole podstawowej Robert Tocha GWO 78/2019/2020
Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa (kl. 7-8) Ewa Maria Tuz,

Barbara Dziedzic

Nowa Era 79/2019/2020
Biologia Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

„Puls życia”

Anna Zdziennicka Nowa Era 80/2019/2020
Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik,

Maria Litwin

Nowa Era 81/2019/2020
Fizyka Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7-8 szkoły podstawowej Barbara Sagnowska WSiP 82/2019/2020
Matematyka Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era 83/2019/2020
Informatyka Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy VII-VIII Grażyna Koba Migra 84/2019/2020
Wychowanie do życia w rodzinie Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania Teresa Król Rubikon 85/2019/2020
Wychowanie fizyczne „Magia ruchu”

Program nauczania wychowania fizycznego. Etap edukacyjny:

Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII

Urszula Białek,

Joanna Wolfart – Piech

  86/2019/2020
Religia Pójść za Jezusem Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski WAM 87/2019/2020