W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej funkcjonuje Publiczne Przedszkole.

Od 1 września 2017 r przedszkole zapewnia opiekę w godzinach od 7.00-16.00 w dni robocze.

W skład Publicznego Przedszkola wchodzi:

 • klasa 0 – łączona dla 5 i 6-latków ( sześciolatki wypełniają roczny obowiązek przedszkolny)
 • oddział  poniżej 5-tego roku życia dla dzieci w wieku 2,5 – 4-tego roku życia

Oddział dla dzieci poniżej 5-tego roku życia zapewnia opiekę w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze

 

Nabór przeprowadza się  dla dzieci w wieku 2,5-5 lat.
Przedszkole jest bezpłatne do 5 godzin dziennie.
Powyżej 5 godzin opłata wynosi 1,30 zł za godzinę.

W ramach zajęć obowiązkowych  bezpłatnych  oferujemy:
1. Język angielski
2. Zajęcia umuzykalniające i taneczne
3. Religia

Naczelnym celem naszej działalności jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

 •  rozwijanie zainteresowań,
 • zdolności,
 • motywacji poznawczej,
 • aktywności twórczej,
 • naukę języka angielskiego
 • rozbudzanie u dzieci wrażliwości poznawczej i estetycznej
 • kreatywność i twórcze działanie
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw
 • poznanie najbliższego środowiska (spacery, wycieczki)
 • zorganizowanie zajęć z rytmiki
 • udział dzieci w katechezach

W wakacje przedszkole jest czynne tylko w lipcu. W miesiącu sierpniu przedszkole jest zamknięte.

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie Zespołu i pod nr telefonu 18 2625086.

Pan pracy przedszkola na rok szkolny 2023-2024

Tygodniowy plan pracy przedszkola poniżej O 2023-24

Plan pracy nauczycieli oddziału przedszkolnego O 2023-2024