W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej funkcjonuje Publiczne Przedszkole.

Od 1 września 2017 r przedszkole zapewnia opiekę w godzinach od 7.00-16.00 w dni robocze.

Nabór przeprowadzono dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Przedszkole jest bezpłatne do 5 godzin dziennie.
Powyżej 5 godzin opłata wynosi 1 zł za godzinę.

W ramach dodatkowych godzin płatnych oferujemy:
1. Język angielski
2. Zajęcia umuzykalniające i taneczne
3. Religia

Naczelnym celem naszej działalności jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez:

 •  rozwijanie zainteresowań,
 • zdolności,
 • motywacji poznawczej,
 • aktywności twórczej,
 • naukę języka angielskiego
 • rozbudzanie u dzieci wrażliwości poznawczej i estetycznej
 • kreatywność i twórcze działanie
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw
 • poznanie najbliższego środowiska (spacery, wycieczki)
 • zorganizowanie zajęć z rytmiki
 • udział dzieci w katechezach

Również priorytetowym zadaniem naszego zespołu jest umożliwienie dzieciom 5-letnim przygotowania do wcześniejszego startu szkolnego

Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie zespołu i pod nr telefonu 18 2625086.