ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO w TYLMANOWEJ

Adres : os. Kozielce 296, 34-451 Tylmanowa,
tel: 182625086 i 182625087
fax: 18 26 250 86
e-mail: sptylmanowa@wp.pl

Sekretariat zespołu czynny w dni robocze: od 7.00 – 15.00
W skład zespołu wchodzi:
Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej i Publiczne Przedszkole w Tylmanowej