1. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. I 2019-2020
 2. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. II 2019-2020
 3. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. III 2019-2020
 4. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. IV 2019-2020
 5. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. V 2019-2020
 6. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. VI 2019-2020
 7. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. VII 2019-2020
 8. Wymagania edukacyjne j. angielski kl. VIII 2019-2020
 9. Wymagania edukacyjne j. polski kl. IV 2019-2020
 10. Wymagania edukacyjne j. polski kl. V 2019-2020
 11. Wymagania edukacyjne j. polski kl. VI 2019-2020
 12. Wymagania edukacyjne j. polski kl. VII 2019-2020
 13. Wymagania edukacyjne j. polski kl. VIII 2019-2020
 14. Wymagania edukacyjne biologia kl. V-VIII 2019-2020
 15. Wymagania edukacyjne chemia kl. VII 2019-2020
 16. Wymagania edukacyjne chemia kl. VIII 2019-2020
 17. Wymagania edukacyjne fizyka kl. VII 2019-2020
 18. Wymagania edukacyjne fizyka kl. VIII 2019-2020
 19. Wymagania edukacyjne geografia kl. V 2019-2020
 20. Wymagania edukacyjne geografia kl. VI 2019-2020
 21. Wymagania edukacyjne geografia kl. VII 2019-2020
 22. Wymagania edukacyjne geografia kl. VIII 2019-2020
 23. Wymagania edukacyjne historia kl. IV 2019-2020
 24. Wymagania edukacyjne historia kl. V 2019-2020
 25. Wymagania edukacyjne historia kl. VI 2019-2020
 26. Wymagania edukacyjne historia kl. VII – VIII 2019-2020
 27. Wymagania edukacyjne historia kl. VII 2019-2020
 28. Wymagania edukacyjne informatyka kl. IV 2019-2020
 29. Wymagania edukacyjne informatyka kl. V 2019-2020
 30. Wymagania edukacyjne informatyka kl. VI 2019-2020
 31. Wymagania edukacyjne informatyka kl. VII 2019-2020
 32. Wymagania edukacyjne informatyka kl. VIII 2019-2020
 33. Wymagania edukacyjne muzyka kl. IV-VII 2019-2020
 34. Wymagania edukacyjne plastyka kl. IV 2019-2020
 35. Wymagania edukacyjne plastyka kl. V 2019-2020
 36. Wymagania edukacyjne plastyka kl. VI 2019-2020
 37. Wymagania edukacyjne plastyka kl. VII 2019-2020
 38. Wymagania edukacyjne przyroda kl. IV 2019-2020
 39. Wymagania edukacyjne technika kl. IV 2019-2020
 40. Wymagania edukacyjne technika kl. V 2019-2020
 41. Wymagania edukacyjne technika kl. VI 2019-2020
 42. Wymagania edukacyjne wiedza o społeczeństwie kl. VIII 2019-2020
 43. Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne kl. IV 2019-2020
 44. Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne kl. V 2019-2020
 45. Wymagania edukacyjne wychowanie fizyczne kl. VI – VIII 2019-2020

 

Warunki i sposoby oceniania

 1. Warunki i sposoby oceniania historia kl. VII – VIII
 2. Warunki i sposoby oceniania j. angielski kl. I-III 2019-2020
 3. Warunki i sposoby oceniania j. angielski IV – VIII 2019-2020
 4. Warunki i sposoby oceniania j. niemiecki oraz wymagania edukacyjne kl. VII 2019-2020
 5. Warunki i sposoby oceniania muzyka kl. IV – VII
 6. Warunki i sposoby oceniania oraz wymagania edukacyjne j.niemiecki kl. VIII 2019-2020
 7. Warunki i sposoby oceniania plastyka kl. IV-VII
 8. Warunki i sposoby oceniania wiedza o społeczeństwie kl. VIII
 9. Warunki i sposoby oceniania wychowanie fizyczne kl. V
 10. Warunki i sposoby oceniania wychowanie fizyczne kl. VI – VIII
 11. Warunki i sposoby oceniania wychowanie fizyczne
 12. Warunki i sposoby oceniania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych