1. Wymagania-edukacyjne-j.-ang-kl.-I-2022_2023
 2. Wymagania-edukacyjne-j.-ang-kl.-II-2022_2023_
 3. Wymagania eduk. śródroczne i roczne z języka niemieckiego kl VII 2022 2023
 4. Wymagania edukacyjne z plastyki kl.IV 2022-2023
 5. Wymagania edukacyjne j. ang. kl.III 2022-2023
 6. Wymagania edukacyjne j. ang. kl.III 2022-2023
 7. Wymagania edukacyjne j.ang kl.VI 2022-2023
 8. Wymagania edukacyjne j.ang kl.VI 2022-2023
 9. Wymagania edukacyjne j.ang. kl.IV 2022-2023
 10. Wymagania edukacyjne j.ang. kl.VII 2022-2023
 11. Wymagania edukacyjne j.ang. kl.VII 2022-2023
 12. Wymagania edukacyjne w zakresie chemii w klasie VII 2022-2023
 13. Wymagania edukacyjne w zakresie chemii w klasie VIII 2022-2023
 14. Wymagania edukacyjne z biologii w klasach V-VIII  2022-2023
 15. Wymagania edukacyjne z biologii w klasach V-VIII 2022-2023
 16. Wymagania edukacyjne z informatyki-kl. IV 2022-2023
 17. Wymagania edukacyjne z informatyki-kl. V 2022-2023
 18. Wymagania edukacyjne z informatyki-kl. VI 2022-2023
 19. Wymagania edukacyjne z informatyki-kl. VII 2022-2023
 20. Wymagania edukacyjne z informatyki-kl. VIII 2022-2023
 21. Wymagania edukacyjne z j. polskiego dla klasy IV program Między nami 2022-2023
 22. Wymagania edukacyjne z języka angielskiego kl.V 2022-2023
 23. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego kl VIII 2022-2023
 24. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. VII 2022-2023
 25. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl.VI 2022-2023
 26. Wymagania edukacyjne z matematyki – kl. VI 2022-2023
 27. Wymagania edukacyjne z plastyki kl.V 2022-2023
 28. Wymagania edukacyjne z plastyki kl.VI 2022-2023
 29. Wymagania edukacyjne z plastyki kl.VII 2022-2023
 30. Wymagania edukacyjne z religii kl.III 2022-2023
 31. Wymagania edukacyjne z religii kl.IV 2022-2023
 32. Wymagania edukacyjne z religii kl.VII 2022-2023
 33. Wymagania edukacyjne z religii kl.VIII 2022-2023
 34. Wymagania edukacyjne z techniki- kl. IV 2022-2023
 35. Wymagania edukacyjne z techniki- kl. V 2022-2023
 36. Wymagania edukacyjne z techniki- kl. VI 2022-2023
 37. Wymagania na oceny kl I 2022-2023
 38. Wymagania z matematyki klasa VII 2022-2023
 39. Wymagania z matematyki klasa VIII 2022-2023
 40. Wymagania edukacyjne kl I 2022 2023

 

Warunki i sposoby oceniania

 1. Warunki i sposoby oceniania j.ang I-III 2022-2023
 2. Warunki i sposoby oceniania j.ang IV-VIII 2022-2023 (3)
 3. Warunki i sposoby oceniania j.ang IV-VIII 2022-2023
 4. Warunki i sposoby ocen. z języka niemieckiego kl VIII 2022 2023
 5. Warunki i sposoby oceniania z języka niemieckiego kl VII 2022 2023
 6. Warunki i sposoby oceniania z języka polskiego kl. IV-VIII 2022-2023
 7. Warunki i sposoby oceniania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka informatyka technika) 2022-2023
 8. Warunki i sposoby oceniania z plastyki 2022-2023
 9. Warunki i sposoby oceniania j.ang I-III 2022-2023
 10. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA Z WF 2022-2023