Wymagania edukacyjne na poszczególne przedmioty

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie I 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie II 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie III 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI A 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VIB 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne w zakresie chemii w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne w zakresie chemii w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z fizyki klasa VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne biologia w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z biologii klasa VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne wos klasa VIII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii w klasie II 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasa V 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VI 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii w klasie VII 2023-2024

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy VIII 2023-2024

 

Warunki i sposoby oceniania

Warunki i sposoby oceniania z geografii w klasach V-VIII 2023-2024

Warunki i sposoby oceniania z języka angielskiego dla klas IV-VIII 2023-2024

Warunki i sposoby oceniania z języka polskiego w klasach IV-VIII 2023-2024

Warunki i sposoby oceniania z plastyki 2023-2024

Warunki i sposób oceniania uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VIII 2023-2024

Warunki i sposoby oceniania z języka niemieckiego w klasach VII i VIII 2023-2024

Warunki i sposoby oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 2023-2024