ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO
w TYLMANOWEJ

ADRES ZESPOŁU:

os. Kozielce 296
34-451 Tylmanowa
tel: 18 2625086

e-mail: sptylmanowa@wp.pl

„Nasza szkoła przyjazna dziecku-ciekawa, sprawiedliwa, wymagająca”

W skład zespołu wchodzi:

– Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego  w Tylmanowej
– Publiczne Przedszkole w Tylmanowej

Historia szkolnictwa na terenie gminy sięga XVIII wieku, a obecny budynek szkolny został oddany do użytku 1.IX.1980 r.