ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
im.mjra HENRYKA SUCHARSKIEGO
w TYLMANOWEJ

ADRES ZESPOŁU:

os. Kozielce 296
34-451 Tylmanowa
tel/fax: 18 2625086 / 18 2625087
e-mail: sptylmanowa@wp.pl

“Nasza szkoła przyjazna dziecku-ciekawa, sprawiedliwa, wymagająca”

W skład zespołu wchodzi:

– Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego z oddziałami gimnazjalnymi w Tylmanowej
– Publiczne Przedszkole w Tylmanowej

Historia szkolnictwa na terenie gminy sięga XVIII wieku, a obecny budynek szkolny został oddany do użytku 1.IX.1980 r.