– πƒπ³π’πžπ§Μ ππšπ›πœπ’ 𝐒 πƒπ³π’πšππ€πš ❣️

❀❀❀Drodzy Dziadkowie!❀❀❀
DziΕ› wielkΔ… wdziΔ™cznoΕ›Δ‡ czujΔ™ i z serca Wam dziΔ™kujΔ™! Za dane mi wychowanie, za trud, za pracΔ™, skΕ‚adam podziΔ™kowanie!!!
W piΔ…tek 26 stycznia, nasze przedszkolaki i zerΓ³wkowicze, przygotowali przedstawienie z Okazji Dnia Babci i Dziadka! UroczystoΕ›Δ‡ odbyΕ‚a siΔ™ w Wiejskim OΕ›rodku Kultury, z ktΓ³rym od wielu lat wspΓ³Ε‚pracujemy. ByΕ‚y piΔ™kne wierszyki, taΕ„ce oraz piosenki! Nie zabrakΕ‚o Ε›miechu, gromkich oklaskΓ³w i dumy z piΔ™knego wystΔ™pu wnuczΔ…t!
🌻Serdecznie dziΔ™kujemy za powitanie GoΕ›ci naszej Pani Dyrektor Annie SzerszeΕ„ oraz Pani Kierownik WOK- gospodarzowi dzisiejszej uroczystoΕ›ci Anecie WolaΕ„skiej, ktΓ³ra zorganizowaΕ‚a takΕΌe pyszny poczΔ™stunek.
🌻PodziΔ™kowania skΕ‚adamy rΓ³wnieΕΌ naszym Rodzicom, ktΓ³rzy pomogli zorganizowaΔ‡ dzisiejsze wydarzenie
i sprawili, ΕΌe dziadkowie, dzieci oraz wszyscy uczestnicy tego wydarzenia czuli siΔ™ wspaniale.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia na FB Wiejskiego OΕ›rodka Kultury w Tylmanowej oraz naszym szkolnym FB:
https://www.facebook.com/100057251357934/videos/1342623816398893
Fotografia:Β  Monika Cepielik

πƒπ³π’πžπ§Μ ππšπ›πœπ’ 𝐒 πƒπ³π’πšππ€πš ❣️ - Galeria zdjΔ™Δ‡

w formacie .zip
Back to top