ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM WÓJTA GMINNY OCHOTNICA DOLNA z dnia 5.04.2017 r. OGŁASZAMY REKRUTACJĘ DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tylmanowej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr11/17

Wójta Gminy

Ochotnica Dolna

z dnia 05.04.2017r

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

06-12 kwietnia 2017 r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

13 do 25 kwietnia 2017 r.

 

25 maja – 8 czerwca 2017 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

28 kwietnia 2017 r.

 

12 czerwca 2017 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

5 maja 2017 r.

 

19 czerwca 2017 r.

Wójt Gminy

Stanisław Jurkowski

Zarządzenie harmonogram rekrutacja na 2017r

WZORY DRUKÓW DOSTĘPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA

Załączone pliki do wpisu:

- Zarządzenie harmonogram rekrutacja na 2017r.docx

Back to top