– Akcja sadzenia drzew 2018

Akcja sadzenia drzew przez uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej odbywa się co roku na przełomie kwietnia i maja. Stanowi nieodłączny element obchodów Dnia Ziemi i jest nagrodą dla uczniów przygotowujących akademię z tej okazji. Ma w swoich założeniach służyć ochronie drzew oraz popularyzacji ich znaczenia w biosferze. Ma także podnosić świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.

Nadleśnictwo Krościenko przekazało uczestnikom sadzonki, przy sadzeniu których pomocą służyli nam; Pan Leśniczy Józef Zaziąbło i Podleśniczy Pan Ryszard Kozub. Przeprowadzono w terenie zajęcia tematyczne o gatunkach i roli drzew, ich potrzebach i roli w ekosystemie. Tradycyjnie na zakończenie odpoczywaliśmy przy ognisku na którym piekliśmy kiełbaski a uczniowie zdobywali nagrody, ufundowane przez Nadleśnictwo Krościenko, w Quizie wiedzy przyrodniczej.

Dzięki tej akcji dowiedzieliśmy się, że : Sadzenie drzew jest wymiernym i opłacalnym sposobem na ograniczanie emisji dwutlenku węgla, gdyż drzewa są doskonałymi pochłaniaczami CO2 z atmosfery. Łagodzą w ten sposób efekt cieplarniany pozostając istotnym elementem regulowania klimatu na Ziemi. Drzewa stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza, a poprzez ograniczenie erozji gleb wpływają na zmniejszanie zanieczyszczenia wód. Posadzenie drzew wzdłuż dróg skutkuje ograniczeniem hałasu wokół ruchliwych tras. Drzewa służą jako zapory przeciwwietrzne, przeciwśnieżne oraz ograniczające dostęp światła i są głównym elementem piękna krajobrazu.

Przy współpracy Nadleśnictwa Krościenko chcemy zainspirować dzieci, młodzież i nauczycieli do podejmowania lokalnych działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzewostanu. Bardzo ważna jest edukacja i świadomość konsekwencji działalności człowieka dla środowiska naturalnego.


Akcja sadzenia drzew 2018 - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top