– Bezpieczeństwo na terenie szkoły!

Załączone pliki do wpisu:

- Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych.

- Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej.

- Procedura postępowania z dzieckiem przejawiajcym agresję.

Back to top