– Bezpłatne zajęcia wspomagające

Drodzy Rodzice!

Od 6 września do 22 grudnia 2021r uczniowie klas IV-VIII mogą brać udział w zajęciach wspomagających z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jest to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, którego celem jest uzupełnienie braków edukacyjnych z  czasu nauczania zdalnego oraz tych tematów, które ze względu na trudność nie zostały przez uczniów wystarczająco przyswojone.

Każda klasa od IV do VIII ma przypisane 15 lekcji. Aby można było je prowadzić,  musi zebrać się minimum 10 uczniów z każdej klasy. Dla klasy IVa i IV b lekcje będą prowadzone w klasie łączonej, czyli będzie zorganizowana jedna grupa. Ilość godzin danego przedmiotu dla każdej klasy  została ustalona przez nauczycieli przedmiotowców.

W dniu dzisiejszym Wasze dzieci otrzymają deklarację uczestnictwa w zajęciach wspomagających, proszę się z nią zapoznać i wyrazić zgodę lub jej brak na udział Państwa dzieci w powyższym programie.

Udział jest dobrowolny i bezpłatny.

Anna Szerszeń

Back to top