– Informacja o dodatkowych stronach edukacyjnych w językach rosyjskim i ukraińskim

Szanowni Państwo

Informujemy o stronach edukacyjnych w języku rosyjskim i ukraińskim

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.
Dostęp do serwisu w języku polskim:
http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim:
http://aztekium.pl/uk
Dostęp do serwisu w języku rosyjskim:
http://aztekium.pl/ru

Back to top