– KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII W DNIACH OD 1 DO 5 CZERWCA 2020R.

KONSULTACJE  DLA UCZNIÓW  KLAS IV-VIII  W DNIACH OD 1 DO 5 CZERWCA 2020R.

Drodzy Rodzice,

W dniach od 1  do 5 czerwca 2020r.  odbędą się stacjonarne konsultacje prowadzone przez nauczycieli Zespołu dla wszystkich  chętnych uczniów.

Ideą konsultacji jest spotkanie uczniów z nauczycielami w celu poprawy oceny lub wytłumaczenia trudnego materiału, realizowanego podczas zdalnego nauczania.

Spotkania będą odbywać się wg załączonego harmonogramu w godzinach 12.35-14.10

Jeśli Państwa dziecko wyrazi chęć skorzystania z konsultacji, należy skontaktować się  z wybranym nauczycielem, posługując się danymi kontaktowymi przesłanymi Państwu kilka tygodni temu przez dziennik elektroniczny.

Szkoła nie zapewnia transportu uczniom. To rodzic przywozi i odwozi swoje dziecko. Ponadto uprzejmie proszę o wypełnienie zgody, załączonej poniżej, skierowanej do rodziców, których uczniowie przybędą na konsultacje. Uczniowie przynoszą zgody do sekretariatu po przyjściu do szkoły.

PROSZĘ O ZACHOWANIE ZALECEŃ SANITARNYCH CZYLI NADAL SĄ OBOWIĄZKOWE MASECZKI I DEZYNFEKCJA RĄK.

PRZYPOMINAM, ŻE KONSULTACJE SĄ DOBROWOLNE.

Anna Szerszeń

Harmonogram konsultacji

Zgoda dla rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top