– Nauczanie w szkole od 4 maja 2021 r. zgodnie z nowymi wytycznymi

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z wytycznymi rządu

 

1.Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

 

Uwaga! Działalność pozostałych szkół i placówek do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

 

2. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).

3. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

I mam nadzieję, że do końca roku szkolnego tj. 25 czerwca wszyscy będziemy w szkołach.

 

Pracujemy wg dotychczasowego podziału godzin.

Dowóz uczniów do szkoły  7:30 i 8:30 (na przystanku na STACHÓWCE)

Odwóz 12:30 i 14:00 (z pod szkoły)

 

 

Dzień 3 maja jest dniem wolnym ustawowo od nauki. Życzę dobrego wypoczynku tak psychicznego jak i fizycznego.

 

Back to top