– ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ’’

INFORMACJA O REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ’’
W naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę” , który jest skierowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców.
Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu
Na zajęciach edukacyjnych dzieci poznają główną bohaterkę programu „Nie pal przy mnie proszę” wiewiórkę Wiki, która towarzyszy im w zajęciach. Korzystają z kart pracy zawartych w programie.
Uczniowie klas pierwszych kolorują szablony wiewiórki Wiki, poszerzają wiadomości na temat zdrowia, uświadamiają sobie, że sami mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznają sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy oraz będą brali udział w konkursach i inscenizacji na zajęciach świetlicowych,
Uczniowie klas drugich będą uczyć się na pamięć wiersza pt. „Wierszyk o Wiki” oraz układać obrazki z elementów, poszerzą wiadomości na temat zdrowia, uświadomią sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, będą poznawali sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy oraz wezmą udział w konkursach i inscenizacji i turnieju sportowym na zajęciach świetlicowych,
Uczniowie klas trzecich będą rozwiązywali krzyżówki pt. „Zdrowie” i opowiadali historyjki obrazkowe a także będą nabywali wiedzę w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz będą uczyli się zachowań i postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ – ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
1)Poinformowanie o realizacji programu i jego głównych założeniach:
a) nauczycieli klas I-III,
b) uczniów klas I-III,
c) rodziców.
2)Przygotowanie i wykonanie gazetki tematycznej i jej prezentacja na korytarzu szkolnym. Umieszczanie aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły.
3)Spotkanie inauguracyjne pod hasłem – ,,Zdrowie moje, mojej rodziny i otoczenia” – gry i zabawy sportowe, dydaktyczne, integracyjne.
4)Realizacja godzin warsztatowych wzbogaconych o nowe formy, metody i środki dydaktyczne.
5)Przeprowadzenie konkursów o charakterze literacko – artystycznym (kolorowanki antynikotynowe, puzzle, hasła, rymowanki itp.).
6)Wykonywanie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym wraz z prezentacją plakatów, prac dzieci.
7)Turniej zdrowotno – sportowy w czasie zajęć świetlicowych z udziałem uczniów klas I-III na podsumowanie realizacji programu.
8) Opracowanie sprawozdania z realizacji programu i przekazanie dokumentacji .

REALIZACJA PROGRAMU ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”
W miesiącach od kwietnia do końca maja 2017 roku są realizowane założenia programu o charakterze profilaktycznym – ,,Nie pal przy mnie, proszę”. W fazie początkowej naszego działania o całym przedsięwzięciu są poinformowani rodzice, nauczyciele oraz dzieci biorące udział – uczniowie klas I-III.
Na korytarzu szkolnym jest gazetka ścienna dotycząca palenia papierosów i jego zgubnego wpływu na życie każdego człowieka. Jednym z pierwszych działań jest zorganizowanie zabaw i gier integracyjno – ruchowych – ,,Zdrowie moje, mojej rodziny i otoczenia”, aby z zainteresowaniem dzieci – mogły poznać dużo nowych i nieznanych zabaw, gier do wykorzystania w czasie wolnym, na spotkaniach rodzinnych, koleżeńskich. Kolejne zajęcia programowe są wzbogacone o dodatkowe środki – kolorowanki, puzzle, wiersze. Wykonane plakaty , prace plastyczne dzieci są wyeksponowane na tablicy i zaprezentowane wszystkim uczniom, a także rodzicom przychodzącym do szkoły..
Uwieńczeniem działań programu o charakterze profilaktycznym jest na apelu szkolnym przedstawienie inscenizacji „Nie pal przy mnie proszę” – Robiąc z buzi palenisko, trujesz wokół środowisko! oraz , konkurs plastyczny ” i turniej sportowo – zdrowotny na zajęciach świetlicy szkolnej pt. ,,O zdrowiu wiemy prawie wszystko” na zakończenie zajęć celem ewaluacji realizowanych treści w/w programu.

Koordynator TERESA MASTALERZ

PAPIEROSOM – NIE

1.Nie pal mamo ,nie pal tato, zrób coś dobrego
Ocal swe zdrowie, nie trój się już.
Nawet niewielki papieros szkodzi
Zrób to dla siebie i w kąt go rzuć.

Ref. Papierosy niszczą ludzi,
A we mnie się niesmak budzi
Nie niszcz swoich zdrowych płuc
Więc te papierosy rzuć.
Bo papieros kusi wszystkich
I tych dużych i tych niskich
Bez nich też można żyć.

2.Gdy tata z mamą w domu też palą
A ty przyglądasz się tak biernie im.
To wiedz kolego, że to dla Ciebie
Też jest szkodliwe – więc zrób coś z tym.

3.Gdy już zrozumiesz , co można stracić
Bezmyślnie paląc, łykając dym.
Powiedz to wszystkim, że tylko zdrowie
Papieros niszczy – więc kończę z tym.

NAJWAŻNIEJSZE – ZDROWYM BYĆ

1.Zdrowie jest ważne, więc o nie dbaj
W piłkę, tenisa sobie graj
Bo sport to zdrowie jest – każdy to wie.
Pływaj, spaceruj i dużo ćwicz,
I o rowerze pamiętaj dziś
Sport Ci zdrowie da – złota to myśl.

Ref. Bo jeśli zdrowym pragniesz być
To musisz często ręce myć
I sport uprawiać też
Choć czasem nie chce się.
Owoców dużo musisz jeść
I relaksować często się
Więc dbaj o zdrowie swe, zdrowie swe.

2.Jabłek i gruszek jedz wielki kosz
Bo w nich witamin jest cała moc.
Cytryna dobra jest, choć kwasi Cię.
Marchew, pietruszka, sałata też
Ten bukiet warzyw z ogrodu bierz
Nie zwlekaj więc bo w nich – witamin jest stos.

Back to top