– Pisanki, kraszanki, jajka malowane

W kwietniu w ZSP Tylmanowa Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów

klas I-IV szkolny konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną:

 „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”

 

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych  jest pisanka.
 Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważane za symbol początku i źródła życia, znak Zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również  nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

 

 

Celem Konkursu było:

 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
 • rozbudzanie zainteresowania symboliką Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
 • pielęgnowanie tradycji wyrabiania pisanek,
 • pobudzenie inwencji twórczej uczniów, rozwijanie fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 • rozwijanie kreatywności, inwencji własnej uczniów,
 • angażowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych,
 • propagowanie folkloru,
 • rozwijanie manualne uczniów,
 • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 • promowanie twórczości dziecięcej.
 • prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej,

 

Ocenie były  poddane:

 • walory estetyczne i precyzja wykonania,
 • wkład pracy potrzebny do wykonania pracy,
 • poziom artystyczny prac,
 • wykorzystanie materiałów naturalnych,
 • zgodność z tematyką,

 

I miejsce             Wojciech Ziemianek  Klasa I

II miejsce            Nadia Mastalska         Klasa I

III miejsce           Maks Noworolnik Klasa I

 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, rodzicom za pomoc w zaangażowanie dzieci do udziału w konkursie, nauczycielom za zaangażowanie w prace związane z oceną prac dzieci.

 

 


Pisanki, kraszanki, jajka malowane - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top