– Programu MEN „Aktywny powrót do szkoły”.

W połowie grudnia zakończyły się zajęcia w klasach I-III ze „Sport Klubów”, realizowane w ramach programu MEN „Aktywny powrót do szkoły”. Uczniowie chętnie, z wielkim zaangażowaniem i radością uczestniczyli w różnorodnych zajęciach,  zabawach ruchowych, również przy muzyce. Rozwijali i kształcili swoje umiejętności ruchowe oraz poczucie własnej wartości  oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych.

 


Programu MEN „Aktywny powrót do szkoły”. - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top