– Projekt „Uczniowie szkół podstawowych stają się obywatelami globu”

Od października 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tylmanowej będzie realizowany projekt „Uczniowie szkół podstawowych stają się obywatelami globu”, który  opiera się na współpracy czterech szkół podstawowych z Polski, Węgier, Włoch i Grecji.

Jego celami będzie:

  1. nauka efektywnej pracy w grupach i zespołach międzynarodowych,
  2. nabycie umiejętności obsługi nowych aplikacji cyfrowych
  3. zaangażowanie uczniów w działania proekologiczne prowadzone przez szkoły
  4. poprawa efektywności komunikowania się w języka angielskiego przez uczniów i nauczycieli
  5. poznanie i wdrożenie przez nauczycieli ze szkół partnerskich nowych metod i technik nauczania

Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych w wieku 12–15 lat, mieszkający w małych miastach (Fano, Kilkis), miasteczkach (Fót) lub na wsi (Tylmanowa). Działania będą trwały 21 miesięcy. W ramach projektu  zaplanowano 4 krótkoterminowe wyjazdy dla uczniów do szkół partnerskich oraz 2 krótkie programy szkoleniowe dla pracowników. Rezultatami projektu będzie: płynniejsza komunikacja w języku angielskim, wdrożenie poznanych aplikacji w proces uczenia się, zdobycie certyfikatu szkoły ekologicznej oraz wzmocnienie pozycji zawodowej nauczyciela poprzez stosowanie nowoczesnych sposobów nauczania. Mamy nadzieję, że owoce naszej pracy będą wystarczającym dowodem na sens sięgania po fundusze, które zostaną spożytkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich.

Środki na realizację całego przedsięwzięcia w wysokości 112.000 euro,  zostały pozyskane  z programu Erasmus plus, akcja KA229 – „Partnerstwa współpracy szkół”.

Back to top