– Prosimy o naukę w dniach wolnych JĘZYK POLSKI

Język polski

 klasa IV

Ćwiczenia na stronach internetowych: GWO – aplikacja Władcy słów: Ortografia, Nauka o języku, Formy wypowiedzi – opowiadanie, opis, Teksty użytkowe – list, życzenia pozdrowienia, Czytam i rozumiem,  pisupisu.pl Quizy Baśnie.

Klasy: VII i VIII

Ćwiczenia na stronach internetowych: wordwall.net: powtórzenie znajomości lektur obowiązkowych do egzaminu,  testy online ósmoklasisty: https://www.egzamin-osmoklasisty.pl/, https://testy.dlaucznia.info/s/5026/81093-jezyk-polski-zadania.htm

Oglądanie filmów – lektury, programy edukacyjne TVP Kultura

Historia klasy: IV i V

Ćwiczenia na stronach internetowych GWO Podróże w czasie

 

Język polski V

Język polski V

Język polski VI b

Język polski VI b

Język polski VIa

Język polski VIa

Back to top