– PRZYRODA I BIOLOGIA


Proszę o wykonanie . Będzie sprawdzone w czasie lekcji.

 

W klasie IV – Podsumowanie  działu  o funkcjonowaniu organizmu człowieka.

W klasie V – Prezentacja multimedialna lub plakat -Tkanki i organy roślinne.

W klasach VI – Ryby i płązy prezentacja multimedialna lub plakat

W klasie VII Prezentacja multimedialna nt. układu wydalniczego (nowy rozdział)

W klasie VIII – Prezentacja multimedialna nt. Funkcjonowania Ekosystemu- Dział Ekologia

 

Back to top