– REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

Realizacja Programu Rządowego

„Posiłek w szkole i w domu ”

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej

Na podstawie umowy o dotację pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Organem Prowadzącym – Gminą Ochotnica Dolna, w naszej szkole został zrealizowany program rządowy „Posiłek w domu i w szkole”.

Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 100 000 zł, z czego dotacja celowa wyniosła 80 000 zł, wkład własny – 20 000 zł.

Celem dotacji rządowej było zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, a zadanie,  przeznaczone do realizacji w naszej szkole, które zostało objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, dotyczyło doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki.

Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z danymi zawartymi we wniosku skierowanym do Wójta Gminy Ochotnica Dolna. W czasie realizacji zadań nie napotkano problemów ani barier, które mogłyby uniemożliwić, bądź opóźnić prace. Zadanie zostało  wykonane w przewidzianym terminie.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem przeprowadzono prace remontowo – adaptacyjne, służące poprawie standardu już funkcjonującej stołówki. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na prace remontowe wyniosła 34 000 zł. Były to:

 • wymiana okna podawczego i odbiorczego na łączną kwotę 4 000 zł,
 • wymiana drzwi wejściowych na stołówkę – 5 000 zł,
 • wymiana drzwi wejściowych ze stołówki do kuchni – 2 000 zł,
 • wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych do kuchni – 5 000 zł,
 • wymiana płytek na ścianie łączącej kuchnię ze stołówką – 5 000 zł,
 • zabudowa ciągów wentylacyjnych – 5 000 zł,
 • malowanie ścian – 3 000 zł,
 • obłożenie parapetów – 5 000 zł.

Wykonanie wyżej wymienionych  prac pozwoliło na przystosowanie pomieszczenia typowo do potrzeb stołówki szkolnej, co jest ważne także w edukacji uczniów, że posiłki powinny być spożywane w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu i odpowiednich warunkach, tak w szkole, jak i w domu.  Ponadto prace te wpłynęły bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i warunków sanitarnych dla jej użytkowników oraz znacznie poprawiły estetykę jadalni. W estetycznej i przyjaznej stołówce łatwiej też uczyć dzieci kulturalnego i higienicznego spożywania posiłków oraz utrzymywania porządku.

Za kwotę 1 900 zł został zakupiony zestaw dydaktyczny, składający się z: tablic dydaktycznych, które zostały powieszone na ścianach jadalni, dwóch mat podłogowych oraz plastikowych owoców i warzyw, służących edukowaniu najmłodszych dzieci, zwłaszcza przedszkolaków.  Zakupiony zestaw ma na celu edukację dzieci i młodzieży o zdrowym i racjonalnym odżywianiu i jego wpływie na jakość funkcjonowania organizmu i sprawność fizyczną człowieka. Oprócz walorów edukacyjnych, zestaw stanowi także dopełnienie estetyki pomieszczenia.

Aby poprawić warunki i bezpieczeństwo spożywania posiłków zakupiono 10 stołów, dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Stoły posiadają specjalną powłokę, zapobiegającą wchłanianie płynów, co uniemożliwia gromadzenie się bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów, mogących być przyczyną groźnych dla zdrowia chorób, w tym alergii. Stoły są łatwe do utrzymania w czystości, a łączny koszt ich zakupu wyniósł 4 500 zł.

W jadalni utworzono stanowisko do mycia rąk i zainstalowano umywalkę z ciepłą i zimną wodą, na co wydano 3 400 zł. Utworzenie tego stanowiska jest nie tylko spełnieniem jednego z warunków określonych przez prawo, ale także istotnym elementem w edukacji dzieci, mówiącym o konieczności dokładnego mycia rąk przed jedzeniem w celu zapobiegania zakażeniom. Taka wiedza i praktyka ma w rezultacie prowadzić do świadomej ochrony zdrowia już od najmłodszych lat.

Znaczne środki z programu zostały przeznaczone na modernizację kuchni i usprawnienie przygotowywania posiłków najwyższej jakości.

Stanowisko sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast zostało wyposażone w nowy sprzęt za łączną kwotę 13 000 zł. Zakupiono:

 • robot kuchenny wieloczynnościowy – 2 000 zł,
 • urządzenie do rozdrabiania warzyw i mięs – 4 000 zł,
 • zestaw noży – 2 000 zł,
 • zestaw garnków i innych naczyń kuchennych – 5 000 zł.

Efektem zakupu wyżej wymienionego sprzętu jest przede wszystkim skrócenie czasu przygotowywania posiłków, co wpływa na ich jakość i zachowanie wartości odżywczych.

Na stanowisko obróbki wstępnej została zakupiona lodówko – zamrażarka za cenę 2 600 zł oraz szafa chłodnicza, na którą wydano 5 500 zł. Urządzenia te są niezbędne do funkcjonowania kuchni, ponieważ gwarantują zachowanie świeżości, walorów odżywczych i smakowych oraz zapobiegają psuciu się żywności, dzięki przechowywaniu jej w odpowiednich warunkach.

Stanowisko obróbki cieplnej zostało wyposażone w sprzęt na łączną sumę 20 100 zł. Najważniejszy był zakup pieca konwekcyjno – parowego, na który wydano 10 000 zł.

Zaletą korzystania z takiego pieca jest oszczędność energii i wody, co nie jest bez znaczenia w kontekście ochrony środowiska. Ponadto daje on możliwość przygotowywania kilku potraw jednocześnie, co jest ważne w zbiorowym żywieniu, aby potrawy były ciepłe i świeże. Nowoczesna technologia zastosowana w tych piecach gwarantuje pełnowartościowe posiłki przygotowywane na parze bez soli i cukru, smażone lub duszone bez tłuszczu, bądź ze znacznym jego ograniczeniem, zachowujące przy tym walory odżywcze i smakowe.

Oprócz pieca konwekcyjno – parowego na stanowisko obróbki cieplnej zakupiono także inne urządzenia, podnoszące jakość wydawanych posiłków i gwarantujące bezpieczeństwo ich przygotowywania. Są to:

 • kuchnia gazowa – 5 000 zł,
 • dwie patelnie gazowe – 3 000 zł,
 • taboret podgrzewczy – 1 500 zł,
 • rozdrabniacz odpadów gastronomicznych – 600.

Stanowisko ekspedycji potraw i napojów zostało zaopatrzone w zestaw naczyń stołowych. Dzięki temu zakupowi posiłki są podawane w nowych naczyniach, łatwych do utrzymaniu w czystości, a przy okazji dzieci chętniej zjadają serwowane na nich potrawy.

W skład zestawu wchodzą:

 • talerze płytkie – 100 szt.,
 • talerze głębokie – 100 szt.,
 • talerze deserowe – 100 szt.,
 • kubki – 100 szt.,
 • półmiski – 20 szt.,
 • dzbanki – 20 szt.,
 • wazy do zupy – 10 szt.,
 • sztućce: łyżka, widelec, nóż stołowy, łyżeczka – 100 szt.

Koszt zakupu zestawu wyniósł 5 000 zł.

Na stanowisko mycia naczyń została zakupiona zmywarko – wyparzarka, która kosztowała 10 0000 zł. Jest ona niezbędna do mycia i dezynfekcji naczyń.

Podsumowując, środki pozyskane na program zostały wykorzystane w 100%. Modernizacja stołówki oraz zakup sprzętu znacznie poprawiły jakość funkcjonowania kuchni oraz przygotowywanych posiłków. Dzięki temu programowi, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu zdrowego odżywiania jest bardziej efektywna i przynosi oczekiwane rezultaty.

Nowe wyposażenie stołówki wychodzi naprzeciw współczesnym standardom w dziedzinie gastronomii i w znacznym stopniu wpływa na wydajność pracy oraz jakość wydawanych potraw w naszej szkole.


REALIZACJA PROGRAMU RZĄDOWEGO „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top