– REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej informuje, że na podstawie

Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12.02.2020 r.

od 17 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. odbywa  się postępowanie  rekrutacyjne do klas pierwszych rocznik 2013

i do przedszkola kl.O rocznik 2014  oraz wszystkie chętne dzieci od roku 2015 i młodsze do oddziału poniżej O.

WZORY PISM DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

deklaracja-o-kontynuowaniu-wychowania-przedszkolnego 2020-2021

Karta zapisu dziecka 2020-2021 spoza obwodu

Karta zapisu dziecka 2020-2021

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2020 -2021 docx

 

Back to top