– REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO I KLASY I w SZKOLE PODSTAWOWEJ

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Wójta Gminy Ochotnica Dolna wprowadzono terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i klasy I szkoły podstawowej.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o potwierdzeniu kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko od 1.02.2021 r do 5.02.2021 r.

do godz. 14:00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 8.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

od 12.04.2021 r.

do 19.04.2021 r.

do 14:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym  dokonanie przez ;przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. DZ.U. z 2020 r. poz.910 z późn. zm.)  

 

 

 

od 1.03.2021 r.

do 8.03.2021 r.

 

 

 

 

od 21.04.2021 r.

do 22.04.2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.03.2021 r.

do godz. 14:00

23.04. 2021 r.

do godz. 14:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.03.2021 r.

do 17.03.2021r.

do godz. 14:00

od 26.04.2021 r

do 30.04.2021 r.

do godz. 14:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.03.2021 r.

do godz. 14:00

4.05.2021 r.

do godz. 14:00

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Ochotnica Dolna

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1.02.2021 r.

do 26.02.2021 r.

do godz. 14:00

od 12.04.2021 r.

do 19.04.2021 r.

do godz. 14:00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( tj. Dz.U.z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.  

 

 

 

od 1.03.2021 r.

do 8.03.2021 r.

 

 

 

 

od 21.04.2021 r.

do 22.04.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10.03.2021 r.

do godz. 14:00

23.04.2021 r.

do godz. 14:00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.03.2021 r.

do 17.03.2021 r.

od 26.04.2021 r

do 30.04.2021 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19.03.2021 r.

do godz. 14:00

4.05.2021 r.

do godz. 14:00

deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022

Karta zapisu dziecka do klasy I 2021-2022

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2021 -2022 ZSPdocx

Back to top