– RELIGIA NA CZAS WOLNY

KLASA III

Proszę, aby w czasie najbliższych dwóch tygodni rozmawiać z dziećmi na temat spowiedzi; ten temat omawiamy w trakcie katechezy. W szkole na Zawodziu omówiliśmy trzy warunki sakramentu pokuty; w szkole im. Sucharskiego – pierwszy z nich, czyli rachunek sumienia. Warto przerobić z dzieckiem tematy w katechizmie ze stron 91-107. Przede wszystkim proszę uczyć się formuły spowiedzi – według tej zamieszczonej w katechizmie na stronie 101 albo z książeczki (w której jest jaśniej rozpisane, co należy do księdza, a co do penitenta). Po powrocie do szkoły zrobimy powtórkę.

Oto filmiki dostępne na Yt, mogą być pomocne w zrozumieniu drogi do spowiedzi świętej:

https://www.youtube.com/watch?v=sDzWxm1mUr8

https://www.youtube.com/watch?v=JsL63tn7WSw

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

https://www.youtube.com/watch?v=2H7C4rKM7O8

https://www.youtube.com/watch?v=rmj7keqSERM

5 filmów o warunkach dobrej spowiedzi:

RACHUNEK SUMIENIA:  https://www.youtube.com/watch?v=jTIzju2pxN0

ŻAL ZA GRZECHY: https://www.youtube.com/watch?v=DN-UV56I1dQ

MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY: https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

SZCZERA SPOWIEDŹ: https://www.youtube.com/watch?v=pTso9PxHwfM

ZADOŚĆUCZYNIENIE PANU BOGU I BLIŹNIEMU: https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo

Polecam także ćwiczenia w internecie:

https://learningapps.org/746037 – 5 warunków dobrej spowiedzi

https://learningapps.org/2027226

https://learningapps.org/7781242 – krzyżówka o spowiedzi

https://learningapps.org/6267374 – gra z wiedzy ogólnej

https://learningapps.org/4648215

A przede wszystkim proszę modlić się wspólnie o dobre przygotowanie do sakramentów dla dzieci.

 

KLASY IV-VI

Zachęcam do lektury kolejnych tematów z katechizmu oraz odnoszących się do nich fragmentów Pisma Świętego.

BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=I6P5SvfnukA&list=PLMp_tZG0gK3q2SZboGvLUB74LYgM6VlbM

Można sięgnąć do strony: http://swiatlopana.com/category/filmy/

 

KLASA VII

Proszę kontynuować lekturę „zielonego” Katechizmu Bierzmowanych na temat sakramentów. Pomocą w zrozumieniu tych tematów mogą być filmy dostępne na YT z serii „Trzyminutowy katechizm”:

 

 

Back to top