Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych

obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

 

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM im. mjra H. SUCHARSKIEGO w TYLMANOWEJ

 

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

 

RODZAJ ZAJĘĆ AUTOR TYTUŁ WYD.
Edukacja dzieci poniżej

szóstego roku życia

(trzylatki, czterolatki)

E. Janus

M. Szeląg

G. Lipińska

A. Makowska

G. Matczak – Kompanowska

„Drużyna marzeń” WSiP
Edukacja dzieci pięcioletnich i sześcioletnich B. Gawrońska

E. Raczek

„Nowi tropiciele” WSiP
Język angielski

dla dzieci

poniżej szóstego

roku życia

C. Read

M. Ormerod

A. Parr – Modrzejewska

„Tiger and friends starter” Macmillan

Education

Język angielski

dla dzieci sześcioletnich

C. Read „Mimi’s Wheel” Macmillan

Education

Religia

dla dzieci poniżej

szóstego roku życia

J. Snopek

D. Krupiński

„Świat dziecka Bożego” Jedność
Religia

dla dzieci

sześcioletnich

K. Mielnicki

E. Kondrak

„Tak! Jezus mnie kocha” Jedność

 

KLASA I

 

RODZAJ ZAJĘĆ AUTOR TYTUŁ WYD. MATERIAŁY  ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Edukacja wczesno-szkolna J. Faliszewska

G. Lech

„Ja i moja szkoła na nowo”

5 części

JUKA TAK 845/1/2020/z1
Język angielski C. Read

A. Soberón

„Bugs Team 1”

 

 

Macmillan Education TAK

(C. Read

A. Soberón

A. Parr-Modrzejewska)

811/1/2017
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Poznaję Boży świat” Jedność AZ-11-01/18-KI-4/20

 

KLASA II

 

RODZAJ ZAJĘĆ AUTOR TYTUŁ WYD. MATERIAŁY ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Edukacja wczesno­szkolna J. Faliszewska

G. Lech

„Ja i moja szkoła na nowo”

5 części

JUKA TAK 845/2/2021/z1
Język angielski C. Read

A. Soberón

„Bugs Team 2”

 

Macmillan Education TAK

(C. Read

A. Soberón

A. Parr-Modrzejewska)

811/2/2018
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Odkrywam królestwo Boże” Jedność AZ-12-01/18-KI-7/21

 

KLASA III

 

RODZAJ ZAJĘĆ AUTOR TYTUŁ WYD. MAT.

ĆWICZ.

NUMER

W WYKAZIE MEN

Edukacja wczesno­­szkolna J. Faliszewska

G. Lech

„Ja i moja szkoła na nowo”

5 części

JUKA TAK 845/5/2019

(cz. 1-3)

Język angielski M. Kondro

E. Papiol

M. Toth

„Bugs Team 3” Macmillan Education TAK

(E. Papiol

M. Toth

A. Parr – Modrzejewska

M. Kondro)

811/3/2018
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Poznaję Jezusa” Jedność AZ-13-01/18-KI-14/22

 

KLASA IV

 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYD. MAT.

ĆWICZ.

NUMERR

W WYKAZIE MEN

Język polski I. Bartol

M. Biskupska – Duda

J. Najmanowicz – Michalak

„Zamieńmy słowo” WSiP TAK

„Zamieńmy słowo”

1163/1/2023
Język angielski S. Zervas

C. Bright

A. Tkacz

„English Class” A1 Pearson TAK

(L. Kilbey

C. Bright)

840/1/2017
Muzyka M. Gromek

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” Nowa Era 852/1/2017
Plastyka M. Kwiecień

W. Sygut

„Plastyka 4” MAC 898/1/2017
Historia T. Małkowski „Podróże

w czasie”

Historia 4

GWO TAK 829/1/2017
Przyroda M. Marko-Workowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

„Tajemnice Przyrody”

(nowa edycja)

Nowa Era TAK

„Tajemnice przyrody NEON 4”

(J. Golanko

U. Moździerz

J. Stawarz

I. Wróbel”)

863/2019/z1
Matematyka M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

„Matematyka

z plusem 4”

GWO TAK

„Matematyka z plusem 4”

WERSJA C

780/1/2017
Informatyka G. Koba „Teraz bajty” MiGra 806/1/2020/z1
Technika L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa?” Nowa Era 295/1/2017
Wychowanie do życia w rodzinie T. Król „Wędrując ku dorosłości”

Podręcznik

do kl. 4

Rubikon 920/1/2017
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Odkrywam życie z Jezusem” Jedność Opracowany na podstawie programu nr AZ-1-01/18.

Nr dostępny w sierpniu.

 

 

KLASA V

 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYD. MAT. ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Język polski A. Łuczak

A. Murdzek

„Między nami”

Język polski 5

GWO TAK

„Nauka o języku”

cz. I, cz. II

867/2/2018
Język angielski J. Croxford

G. Fruen

A. Tkacz

„English Class” A1+ Pearson TAK

(J. Heath

A. Rzeźnik)

840/2/2018
Muzyka M. Gromek

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” Nowa Era 852/2/2018
Plastyka M. Kwiecień

W. Sygut

„Plastyka 5” MAC 898/2/2018
Historia T. Małkowski „Podróże w czasie” Historia 5 GWO 829/2/2018
Biologia M. Sęktas

J. Stawarz

„Puls życia” Nowa  Era TAK

(J. Holoczek

J. Pawłowska

J. Pawłowski)

844/1/2018
Matematyka M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

„Matematyka

z plusem 5”

GWO TAK

„Matematyka z plusem 5”

WERSJA C

780/2/2018
Informatyka G. Koba „Teraz bajty” MiGra 806/2/2018
Geografia

 

 

F.Szlajfer Z.Zaniewicz T.Rachwał R.Malarz „Planeta Nowa”

 

 

Nowa Era

 

TAK

(K. Skomoroko)

906/1/2018
Technika L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa?” Nowa Era 295/2/2018
Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Guziak – Nowak

G. Węglarczyk

„Wędrując ku dorosłości”

Podręcznik do kl. 5

Rubikon 920/2/2018
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Jedność AZ-21-01/20-KI-2/20

 

KLASA VI (A,B)

 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYD. MAT. ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Język polski A. Łuczak

A. Murdzek

„Między nami”

Język polski 6

GWO TAK

„Nauka

o języku”

cz. I, cz. II

867/3/2019
Język angielski S. Zervas

C. Bright

A. Tkacz

„English Class”

A2

Pearson TAK

(J. Heart

C. Bright

A. Rzeźnik)

840/3/2019
Muzyka M. Gromek

G. Kilbach

„Lekcja muzyki” Nowa Era 852/3/2019
Plastyka M. Kwiecień

W. Sygut

„Plastyka 6” MAC 898/3/2019
Historia T. Małkowski „Podróże w czasie” Historia 6 GWO

 

829/3/2019
Biologia J. Stawarz „Puls życia” Nowa Era 844/2/2019
Matematyka M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

„Matematyka

z plusem 6”

GWO TAK

„Matematyka z plusem 6”

WERSJA C

780/3/2019
Informatyka G. Koba „Teraz bajty” MiGra 806/3/2019
Geografia

 

D. Szypiński

T. Rachwał

R. Malarz

„Planeta Nowa”

 

Nowa Era TAK

(K. Skomoroko)

906/2/2019
Technika L. Łabecki

M. Łabecka

„Jak to działa?” Nowa Era 295/3/2019
Wychowanie do życia w rodzinie T. Król

M. Guziak – Nowak

„Wędrując ku dorosłości”

Podręcznik do kl. 6

Rubikon 920/3/2019
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Jedność AZ-22-01/20-KI-4/21

 

KLASA VII

 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYD. MAT. ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Język polski A. Łuczak

A. Murdzek

„Między nami”

Język polski 7

GWO 867/4/2017
Język angielski Hastings Bob

Mc Kinlay Stuart

Tkacz Arek

„English Class A2+”

Klasa 7

Pearson TAK

Edwards Lynda

831/4/2020
Język niemiecki G. Motta

E. Królak – Kempisty

C. Brass

D. Gluck

„Maksimal 1” Klett TAK

„Maksimal 1”

(J. Weber

L. Sober

C. Brass)

1094/1/2020
Muzyka M. Gromek

G. Kabach

„Lekcja muzyki” Nowa Era 852/4/2017
Plastyka W. Sygut

M. Kwiecień

„Plastyka 7” Mac 898/4/2020/z1
Historia T. Małkowski „Podróże w czasie” Historia 7 GWO TAK 829/4/2017
Geografia

 

A. R. Malarz

M. Szubert

T. Rachwał

„Planeta Nowa” Nowa Era TAK

(J. Knopik

M. Kucharska

R. Przybył

K. Skomoroko

A. Witek- Komorowska)

906/3/2019/z1
Biologia M. Jefimow „Puls życia” Nowa Era 844/3/2020/z1
Chemia J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

„Chemia Nowej Ery”

Podr. dla kl. 7

Edycja 2023 – 2025

Nowa Era TAK

„Chemia Nowej Ery NEON 7”

(M. Mańska

E. Megiel)

 

785/1/2023/z1
Fizyka B. Sagnowska „Świat Fizyki” WsiP TAK

(M. Rozenbajgier)

821/1/2017
Matematyka Z. Bolałek

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

I. Lech

A. Mysior

M. Karpiński

K. Zarzycka

„Matematyka

z plusem 7”

GWO TAK

„Matematyka z plusem 7”

(M. Karpiński

M. Jucewicz

M. Dobrowolska)

780/4/2017
Informatyka G. Koba „Teraz bajty” MiGra 806/4/2020/z1
Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król „Wędrują ku dorosłości”

Podręcznik do kl. 7

Rubikon 920/4/2017
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Szczęśliwi, którzy czynią dobro” Jedność AZ-23-01/20-KI-10/22

 

KLASA VIII

 

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYD. MAT. ĆWICZ. NUMER

W WYKAZIE MEN

Język polski E. Nowak

J. Gaweł

„Myśli i słowa” WSiP 895/2/2018
Język angielski A. Tkacz

A. Bandis

A. Lewicka

R. Cowen

R. Ranus

A. Pasternak

Repetytorium dla szkoły podst.

Edycja jednotomowa.

Poziom A2+/B1

Pearson TAK

(A. Lewicka

R. Cowen

A. Tkacz

A. Bandis

R. Ranus

A. Pasternak)

 

1124/2021
Język niemiecki E. Kościelniak-Walewska „Deutschtour FIT”

Klasa 8

Nowa Era 1096/2/2021
WOS P. Krzesicki,

P. Kur

M. Poręba

„Wiedza o społeczeństwie” WSiP 924/2018
Historia T. Małkowski „Podróże w czasie” Historia 8 GWO 829/5/2018
Geografia T. Rachwał

D. Szypiński

„Planeta Nowa” Nowa Era TAK 906/4/2018
Biologia M. Sęktas

B. Sągin

A. Boczarowski

„Puls życia” Nowa Era 844/3/2018
Chemia J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

„Chemia Nowej Ery” Nowa Era 785/2/2018
Fizyka B. Sagnowska „Świat Fizyki” WSiP 821/2/2018
Matematyka M. Braun

A. Mańkowska

„Matematyka z kluczem” Nowa Era 875/5/2018
Informatyka G. Koba „Teraz bajty” MiGra 806/5/2018
Edukacja dla bezp. B. Boniek

A. Kruczyński

„Edukacja dla bezpieczeństwa” OPERON 933/2018
Wychowanie do życia

w rodzinie

T. Król

M. Guziak – Nowak

G. Węglarczyk

„Wędrując ku dorosłości”

Podręcznik do kl. 8

Rubikon 920/5/2019
Religia K. Mielnicki

E. Kondrak

„Szczęśliwi,

którzy zdobywają świętość”

Jedność Opracowany na podstawie programu nr AZ-2-02/20.

Nr dostępny w sierpniu.

 

Szkolny zestaw podręczników 2023-24