– ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA

ŚWIATOWY  DZIEŃ  BEZ   PAPIEROSA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.MJRA H.SUCHARSKIEGO W TYLMANOWEJ

Cele:

 • Zwrócenie uwagi na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu;
 • Kształtowanie postaw zobowiązujących do niepalenia i odpowiedzialności za własne zdrowie;
 • Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie tytoniu;
 • Zwrócenie uwagi na problem biernego palenia;
 • Uświadomienie, że nikotyna – to środek uzależniający, a palenie papierosów prowadzi do nałogu;
 • Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o niepaleniu papierosów;
 • Kształtowanie wyobraźni poprzez prace plastyczne.

Formy realizacji konkursu dla poszczególnych klas:

KLASY I – III

 1. Wykonanie przez każdą klasę dowolną techniką plastyczną plakatu o tematyce antynikotynowej pod hasłem „Powiedz papierosom – nie”, do dnia 21 maja 2021 r.
 2. Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym z okazji „Światowego Dnia bez papierosa”.
 3. Umieszczenie plakatów wykonanych przez uczniów o tematyce antynikotynowej na korytarzach szkolnych (tj. 31 maja 2021 r. )

KLASY IV-VIII

 1. Wykonanie:
 • Ulotek lub broszur o tematyce antynikotynowej pod hasłem „Tytoń- zagrożeniem dla zdrowia”. Prace indywidualne 21 maja 2021 r.
 • Prac plastycznych format A4 pod hasłem „Tytoń- zagrożeniem dla zdrowia”. wykonanych indywidualnie do dnia 21 maja 2021 r.
 • Wykonanie filmików, prezentacji multimedialnych o tematyce antynikotynowej pod hasłem „Palić nie palić oto jest pytanie”. do dnia 21 maja 2021 r.
 1. Prezentacja na godzinach wychowawczych filmików, prezentacji multimedialnych o tematyce antynikotynowej. Można wykorzystać filmiki dostępne na stronach: http://www.niespalsienastarcie.pl/
  https://www.youtube.com/watch?v=SMXSDCc0ApA
  https://www.youtube.com/watch?v=7zHFdBjgsOA
  https://www.youtube.com/watch?v=gQEfx4N2zDY

 

                                                                                               Organizatorzy:

 Zofia Rams, Teresa Mastalerz                

Back to top