– Terminy rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

W Zarządzeniu 15/2022 Wójta Gminy Ochotnica  Dolna z dnia 28 stycznia 2022 r. określone zostały terminy przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ochotnica Dolna.

Wg zał. Nr 1 terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola w Tylmanowej są następujące:

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o potwierdzeniu kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu

W naszym Zespole

od 1.02.2022

do 4.02.2022

 

do godz. 14.00

—————–
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami od 7.02.2022 r. do 25.02.2022r.

do godz. 14:00

od 11.04.2022 r

do 19.04.2022 r.

do godz. 14:00

3. Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów w postępowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

 

od 28.02.2022r.

do 8.03.2022 r.

 

 

od 21.04.2022 r

do 22.04.2022 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

10.03.2022

do godz. 14:00

 

25.04.2022 r.

do godz. 14:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.03.2022r. do 17.03.2022r.

do godz. 14:00

od 25.04.2022

do 29.04.2022 r.

do godz. 14:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

21.03.2022 r.

do godz. 14:00

 

4.05.2022 r.

do godz. 14:00

 

 

 

 

 

Wg zał. Nr 2  terminy składania dokumentów do klasy I Szkoły Podstawowej w Zespole są następujące:

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami od 1.02.2022 r. do 25.02.2022r.

do godz. 14:00

od 11.04.2022 r

do 19.04.2022 r.

do godz. 14:00

3. Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów w postępowaniu, w tym dokonanie przez przewodniczącego czynności o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)  

 

od 28.02.2022r.

do 8.03.2022 r.

 

 

od 21.04.2022 r

do 22.04.2022 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

10.03.2022

do godz. 14:00

 

25.04.2022 r.

do godz. 14:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 10.03.2022r. do 17.03.2022r.

do godz. 14:00

od 25.04.2022

do 29.04.2022 r.

do godz. 14:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

21.03.2022 r.

do godz. 14:00

 

4.05.2022 r.

do godz. 14:00

 

Druki do rekrutacji

Wniosek o przyjecie do przedszkola 2022 -2023 

Karta zapisu dziecka 2022-2023

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2022-2023

 

Back to top