– Ukraińskie Ministerstwo Edukacji zorganizowało dla swoich uczniów zdalne nauczanie oraz bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji zorganizowało dla swoich uczniów zdalne nauczanie oraz bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne.

Ministerstwo Ukrainy udostępniło też materiały dla przedszkola

Wszelkie informacje oraz plan lekcji na stronie.

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad?fbclid=IwAR2TLuSsnDj7BMSQB87vZxfsPa035qTByALHdJCU93rVm2GQxxsMZHIZeOA

podręczniki

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/?fbclid=IwAR3uqh7N7JHi7GuyzE-hgkUHBQK2_onkNZko7ZQ28ceZvmWOfL2KbDQQO3w

 

 

Język polski dla dorosłych Ukraińców

16 marca 2022

Beata Bojar, doradczyni metodyczna ds. języka polskiego LSCDN zaprasza osoby dorosłe z Ukrainy na bezpłatny kurs języka polskiego od podstaw.

https://www.lscdn.pl/pl/oferta/lublin/13126,Jezyk-polski-dla-doroslych-Ukraincow.html

  1. Jeżeli chcesz się uczyć języka polskiego na bezpłatnym kursie (język polski od podstaw), wypełnij ankietę poniżej (Якщо ви хочете вчити польську мову від підстав, то випевніть анкету): https://forms.gle/CnRU6fakUbADyepj7
  2. Zebrane informacje zostaną wykorzystane do tworzenia grup językowych (Зібрана інформація буде використана для створення навчальної групи).
  3. Informację zwrotną prześlemy na wskazany przez Ciebie adres e-mail (preferowana poczta Gmail). (Інформація про початок навчання буде вислана на вашу електронну пошту).

 

Materiały edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymi do polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Szkoła podstawowa

Uczniom, którzy znają język polski, w pierwszej kolejności można udostępnić niewykorzystane egzemplarze podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych klas zakupionych ze środków dotacji celowej w poprzednich latach. Możliwy jest również zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tej grupy uczniów w trybie przewidzianym w art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) zapewnia każdemu otwarty i bezpłatny dostęp do licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ponad 11 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Nauczyciele i uczniowie mogą:

  • korzystać z materiałów, w tym w sposób interaktywny, na platformie www.zpe.gov.pl
  • korzystać z zasobów ZPE przez aplikacje na smartfony, również bez konieczności stałego dostępu do internetu,
  • zapisywać materiały na dysku,
  • drukować.

Edukacja wczesnoszkolna
Kształcenie ogólne

Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne.

Szkoły ponadpodstawowe

Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do ponad 15 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

Szczegóły

Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce pn. Oddziały przygotowawcze znajdą materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do uczenia się języka polskiego jako obcego.

Ponadto 2261 dostępnych na platformie e-materiałów to abstrakty lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych do  matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie).

Materiały na ZPE można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu.

Uczniowie UA w Polsce

Back to top