– Z wizytą w Fano

Projekt Erasmus+ pt. „Uczniowie szkół podstawowych stają się obywatelami świata” jest realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tylmanowej od 1.10.2020r. we współpracy ze szkołami partnerskimi z Fano (Włochy), Kilkis (Grecja) i Fót (Węgry).

Wśród celów podejmowanych działań znajdują się: nauka efektywnej pracy w grupach i zespołach międzynarodowych oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się aplikacjami cyfrowymi. Realizacja zadań zaowocuje większym zaangażowaniem uczniów w przedsięwzięcia proekologiczne, rozwijaniem kompetencji kluczowych oraz poprawą skuteczności komunikowania się w języku angielskim.

Po roku trwania projektu w dniach 5.10.2021r. – 7.10.2021r. we włoskim Fano odbyło się międzynarodowe szkolenie nauczycieli, w którym uczestniczyły delegacje pedagogów ze szkół partnerskich.

W trakcie warsztatów przeanalizowano dotychczasowe działania projektowe, zwracając uwagę na konieczność jego wydłużenia ze względu na sytuację pandemiczną. Uczestnicy szkolenia ustalili szczegółowy harmonogram działań  na rok szkolny 2021/2022, których zrealizowanie pozwoli na uzyskanie w czerwcu 2022r. Certyfikatu Ekoszkoły.

Nauczyciele porównali doświadczenia w zakresie edukacji ekologicznej, wdrażane przez poszczególne szkoły partnerskie. Zaprezentowali propozycje nowych zadań, wśród których znalazły się m.in.: ekologiczne pokazy mody, przygotowanie przepisów lokalnych potraw w języku angielskim, przygotowanie ozdób z materiałów recyklingowych, a także rajdy i warsztaty, umożliwiające poznanie przyrody. Efekty pracy będą prezentowane na platformie TwinSpace.

Podczas warsztatów uczestnicy spotkania omówili terminy mobilności uczniów, wśród których przewiduje się podróże: do Grecji (marzec 2022r), Włoch (październik 2022r.) i Węgier (maj 2023), a także pobyt zagranicznych gości w Polsce (maj 2022r.) Nauczyciele ustalili kryteria, według których uczniowie wszystkich szkół partnerskich będą kwalifikowani do poszczególnych wyjazdów. Istotne znaczenie będzie odgrywała praca podczas realizacji zadań projektowych oraz znajomość języka angielskiego, zwłaszcza umiejętność i chęć komunikowania się.

Uczestnicy szkolenia wymienili się doświadczeniami w zakresie stosowanych metod i form pracy z uczniami, a także spostrzeżeniami w zakresie organizacji pracy w szkołach partnerskich, szczególnie w czasie pandemii. Nauczyciele odwiedzili Szkołę Podstawową Montessori w Gubbio, gdzie mogli zaobserwować funkcjonowanie placówki, sposoby nauczania oraz wykorzystanie zróżnicowanych środków i pomocy dydaktycznych.

Zakończenie projektu planuje się na maj 2023r. Całość działań jest finansowana przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +.


Z wizytą w Fano - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top