– ZADANIA I KARTY Z FIZYKI

Fizyka – klasa 7 https://www.youtube.com/watch?v=xe_4yVlnQQI

Proszę obejrzeć film, przeczytać temat: Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony z książki i uzupełnić karty pracy 18-21. Zamieścić rozwiązane kart pracy w dzienniku elektronicznym do 22.03.2020r.

Fizyka – klasa 8 https://www.youtube.com/watch?v=jrM9IvHe0e8

Proszę obejrzeć film, przeczytać temat: Napięcie i natężenie prądu elektrycznego z książki i uzupełnić karty pracy 1-5. Zamieścić rozwiązania kart pracy w dzienniku elektronicznym do 22.03.2020r.

Fizyka 7 karty pracy

Fizyka 8

Back to top