– ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Rodzice,

dnia 3 lutego 2021r. (środa) odbędzie się zebranie, podsumowujące naukę w  I półroczu obecnego roku szkolnego.  Jest to zebranie ogólne, na którym zostaną przedstawione zmiany w Regulaminie zdalnego nauczania, zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 1 lutego 2021r.

Godziny zebrania:

Kl.I-III   godz. 15.00 na Microsoft Teams

Kl. IV, V, VI – godz.17.00

Kl. VIIa, VIIb – godz. 17.30

Kl. VIII – godz. 18.00

Wychowawcy klas IV-VIII prześlą Państwu informację, czy spotkanie odbędzie się na Zoomie czy Microsoft Teams.

Jeśli Państwo chcą spotkać się z wychowawcą indywidualnie, proszę o tym poinformować nauczyciela przez dziennik elektroniczny.

Back to top