– Zapisy do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej

OGŁASZAMY ZAPISY DO PRZEDSZKOLA  i do I klasy SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym klas I

 

    12 luty – 9 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy I

 

 

27 marca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I

 

 

6 kwietnia 2018 r.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

     13 -19 lutego 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lutego do 16 marca 2018 r.

Back to top