– CHEMIA

Dyspozycje dla uczniów:

Zapoznać z tematem „Wiązanie jonowe”- rozwiązać zadania z podręcznika dotyczące tematu w klasie VII

Klasa VIII zapoznać się z tematem Wyższe kwasy karboksylowe i rozwiązać ćwiczenia z podręcznika dotyczące tematu

 

Back to top