– Dodatkowe dni wole od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im.mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej informuje, że na wniosek Rady Rodziców ustala  dni 2 i 3 stycznia 2020 r. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W powyższe dni  będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Prosimy o zgłaszanie uczniów na powyższe zajęcia do czwartku tj. 19 grudnia br.

 

 

Back to top