– DODATKOWE OBOSTRZENIA OD PONIEDZIAŁKU

Od poniedziałku  tj.26 października 2020 r.  kl.IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

Przedszkole i klasy I-III uczą się w stacjonarnie w szkole.

Wszelkie informacje będą przesyłane rodzicom i nauczycielom przez dziennik elektroniczny.

 

Dyrektor Zespołu

Anna Szerszeń

Back to top