– I Tylmanowski Dzień Regionalny

21 marca 2019 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. mjra H. Sucharskiego, odbył się I Tylmanowski Dzień Regionalny.

W trakcie Dnia Regionalnego, podczas pokazu mody, uczniowie zaprezentowali tradycyjne i stylizowane stroje góralskie. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych wcześniej konkursów: Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Tylmanowskich Twórców Ludowych, Szkolnego Konkursu Przyśpiewek i Piosenek Regionalnych, Quizu Wiedzy o Tylmanowej oraz konkursów plastycznych: Tylmanowa Wioska Nasa, Plakat Promujący Tylmanową.

Relacja tutaj: http://www.znaddunajca.pl/?article=tylmanowski-dzien-regionalny

http://www.ochotnica.pl/pl/211/3751/i-tylmanowski-dzien-regionalny.html

Back to top