– Konkurs – Plakat interaktywny promujący zdrowe odżywianie Klasy IV – VIII

Konkurs dla uczniów  klas IV – VIII

W tym roku szkolnym coroczny konkurs w ramach Dnia Zdrowego Odżywiania będzie miał formę pracy online, z wykorzystaniem internetowych narzędzi informatycznych.

Cele konkursu:

  1. Kształtowanie świadomości dotyczącej znaczenia zdrowego odżywiania w życiu każdego człowieka.
  2. Promowanie zdrowego stylu życia, a także kreatywnych form spędzania wolnego czasu w domu.
  3. Rozwijanie kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji cyfrowych          i matematycznych.

Uczestnicy:

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII. Uczeń wykonuje pracę indywidualnie.

Forma konkursu:

Uczniowie w oparciu o narzędzie cyfrowe Canva przygotowują plakat interaktywny, który ma przekonać odbiorcę do zdrowego odżywiania.

Informację jak pracować z tą aplikacja uczeń może znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Gqpif64aLXQ

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2015/05/canva.html

Termin składania prac:

Prace należy przesłać na adres e-mail plakatinteraktywny@gmail.com  do 29.05.2020r.

Kryteria oceniania prac:

  1. Materiał wizualny zamieszczony na plakacie (własne zdjęcia oceniane będą wyżej niż materiały pobrane z Internetu ).
  2. Treść plakatu (hasło zachęcające do zdrowego odżywiania).
  3. Pomysłowość i oryginalność pracy.
  4. W jakim stopniu plakat przekonuje odbiorcę do zdrowego odżywiania.

Nagrody:

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zspsucharski.pl. Wszystkie prace zostaną też nagrodzone dodatkową oceną z informatyki.

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację swoich prac oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły.

Back to top