– ORGANIZACJA NAUKI W SZKOLE PO FERIACH

Szanowni Rodzice,

Od 18 stycznia 2021r. do nauczania stacjonarnego wracają uczniowie klas I-III.

W związku z powrotem dzieci, przypominam, że na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej obowiązuje dotychczasowa procedura.

W załączniku przesyłam ją Państwu do ponownego przeczytania i stosowania.

Najważniejsze to:

 1. Maseczka w drodze do i ze szkoły. (Maseczka w czasie przejazdu autobusem)
 2. Zachowanie dystansu 1,5 m od drugiej osoby.
 3. Dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 4. W obecnym czasie nie będzie mierzona temperatura dzieci i rodziców przy wejściu do budynku szkoły.
 5. Podczas przerw uczniowie zasłaniają sobie usta i nos przyłbicą, maseczką lub bandanką.
 6. Czas jedzenia II śniadania ustala wychowawca ze swoją klasą.
 7. Uczniowie przerwy spędzają w budynku,  pod opieką wychowawcy.
 8. Sklepik szkolny nie będzie otwarty.
 9. Świetlica pracuje w godzinach 7.45-8.45 i 12.30-15.30. Poranny dyżur jest skierowany do dzieci klas młodszych, które rozpoczynają lekcje o godz. 8.45 i których rodzice nie mogą zapewnić im opieki ze względu na pracę.
 10. Dzieci z klasy 0 oczekują na wychowawcę pod opieka rodziców w szatni Zespołu. Od 18 stycznia uległa zmianie sala zajęć i odtąd sala klasy 0 znajduje się na I piętrze w dawnej świetlicy gimnazjum.
 11. Uczniowie klas I, IIIa i IIIb mają lekcje w swoich klasach
 12. Uczniowie klasy II mają lekcje w sali nr 103 na I piętrze.

 

TRANSPORT

Rano odbywają się 2 dowozy: 7. 30, 8.30 trasa (Kłodne – Szkoła)

Po południu 2 odwozy: 12.30, 14.00 (ten drugi odwóz skierowany jest do dzieci ze świetlicy)

PRZYPOMINAM, że dzieci oczekują rano na dowóz na swoim przystanku, pod żadnym pozorem nie przechodzą przez jezdnię (Stachówka, Brzegi, Kłodne)

 

DO SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO DZIECI ZDROWE, KTÓRYCH DOMOWNICY NIE PRZEBYWAJĄ NA KWARANTANNIE LUB W IZOLACJI ZE WZGLĘDU NA KORONAWIRUSA.

PROSZĘ O ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UCZCIWOŚĆ.

 

Anna Szerszeń, Dyrektor Zespołu.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZSP TYLMANOWA

Back to top