– PLAN LEKCJI ZDALNYCH

Szanowni Rodzice,

dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Równocześnie informuję, że prowadzimy działania, które mają zapewnić uczniom bezpieczeństwo w przestrzeni wirtualnej. Od 4 maja 2020r. lekcje zdalne będą prowadzone głównie na platformie Teams, co uniemożliwi pojawianie się nieproszonych gości  podczas zajęć on line. Ponadto nauczyciele są zobowiązani nagrywać lekcje, aby gromadzić dowody niemoralnych zachowań. Szanowni Państwo, w sytuacji naruszania dobrego imienia nauczyciela,  nie zawaham się zgłosić sprawy na policję. Poniżej znajduje się harmonogram lekcji online prowadzonych przez nauczycieli w klasach IV-VIII. Proszę o mobilizowanie dzieci do udziału w nich. Przypominam, że codziennie w zakładce: zadania domowe w naszym dzienniku elektronicznym pojawia się materiał i zadania do realizacji. Anna Szerszeń

P.S. Przypominam, że 1 maja jest dla WSZYSTKICH dniem wolnym:).

PLAN LEKCJI ONLINE ZSP TYLMANOWA 2

PLAN LEKCJI ONLINE ZSP TYLMANOWA 2


PLAN LEKCJI ZDALNYCH - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top