– PROGRAM ANTYNIKOTYNOWY „Nie pal przy mnie proszę”

W naszej szkole, został zrealizowany program edukacji antynikotynowej– „Nie pal przy mnie, proszę”, który był adresowany do uczniów klas I . Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.  Przeprowadzono pięć zajęć warsztatowych  w ciągu roku szkolnego.

Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, proszę” oraz według pomysłu nauczyciela. Uczniowie klasy uczyli się  wierszy, korzystali z kolorowanek  Układali obrazki z elementów,  rozwiązywali krzyżówki pt. „Zdrowie”. Opowiadali historyjki obrazkowe, tworzyli własne opowiadania. Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy.
Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, chętnie wykonywały polecenia i zadania. Podsumowaniem programu był konkurs plastyczny „Nie pal przy mnie proszę”

Oto lista nagrodzonych I miejsce – Aleksandra Bodziarczyk

II miejsce –  Jakub Werszner

II miejsce – Maksymilian Ziemianek

III miejsce – Mateusz Ligas

III miejsce – Adam Ligas

Wyróżnienia : Aleksandra Klag, Maciej Jargiło, Paweł Kundziarz, Dorota Ligas,  Anna Pęksa. Wszyscy nagrodzeni otrzymali ciekawe książki do czytania.

 

 

 

 


PROGRAM ANTYNIKOTYNOWY „Nie pal przy mnie proszę” - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top