– Rajd Szlakami Partyzantów

12 lutego 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w edukacyjno-historycznym rajdzie górskim na Przełęcz Przysłop zorganizowanym w związku z 74. rocznicą obławy niemieckiej na oddział partyzancki ,,Wilk”. Rajd został zorganizowany przez Stowarzyszenie ,, Żandarmeria” oraz LO im. S. Żeromskiego w Krościenku.

W ciągu około trzech godzin uczniowie pokonali trasę z Obidzy na Przełęcz Przysłop, w trakcie które uczestniczyli w grze historycznej. Mieli przejść obok kilku posterunków zarówno niemieckich jak i partyzanckich i wykazać się znajomością historii, a w szczególności wiadomościami dotyczącymi dziejów niepodległościowego podziemia zbrojnego z lat 1939-1955 na terenie Sądecczyzny i okolic.
Każda drużyna po zameldowaniu na poszczególnych posterunkach i udzieleniu odpowiedzi otrzymywała punkty, które na zakończenie rajdu były sumowane i organizatorzy wyłaniali zwycięzców.
Rajd zakończył się uroczystościami pod pomnikiem na Przełęczy Przysłop.
Nie zabrakło również atrakcji dla zziębniętych uczestników w formie ogniska, gorącej herbaty i pysznego żurku.
Wszyscy uczestnicy wrócili pełni wrażeń i nowych doświadczeń przeżytych podczas ciekawej wędrówki edukacyjno- historycznej.


Rajd Szlakami Partyzantów - Galeria zdjęć

w formacie .zip
Back to top