– Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich

ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

zarzadzenie-mko-nr-19

Załącznik nr 1:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-mko-nr-19

Załącznik nr 2:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

zalacznik-nr-2-do-zarzadzenia-mko-nr-19

Załącznik nr 3:

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021.

zalacznik-nr-3-do-zarzadzenia-mko-nr-19

Back to top