– URODZIŁ SIĘ 100 LAT TEMU…

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II.

URODZIŁ SIĘ 100 LAT TEMU…

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN JANA PAWŁA II

⦁ CELE KONKURSU:
⦁ upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły-Jana Pawła II,
⦁ popularyzacja postaci papieża Polaka wśród uczniów ZSP w Tylmanowej,
⦁ rozwijanie kreatywności plastycznej i interpretacyjnej u uczniów.

⦁ KATEGORIE I TEMATYKA:
⦁ klasy 0-3: „Jan Paweł II i dzieci”,
⦁ klasy 4-5: „Jan Paweł II i przyroda”,
⦁ klasy 6-8: „Graficzna interpretacja słów Jana Pawła II”

Słowa Jana Pawła II do interpretacji plastycznej dla uczniów klas 6-8 do wyboru:
⦁ „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.”
Te słowa papież wypowiedział w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. W naszym kraju panował wtedy komunizm i nic nie zapowiadało upadku niedemokratycznych rządów. Wtedy papież, w przeddzień uroczystości zesłania Ducha Świętego nawiązał do psalmu śpiewanego wtedy w liturgii: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.” Dokonał interpretacji tych słów, odnosząc je do sytuacji w Polsce. Wielu uważa ten moment za wielką inspirację do działań w celu odzyskania wolności przez Polskę oraz za szczerą modlitwę papieża za Ojczyznę.
Oto szerszy fragment papieskiej homilii: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
⦁ „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”
Był 22 października 1978 r. Na placu św. Piotra zgromadziło się wiele tysięcy ludzi aby uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jest to pierwsza Msza Święta, którą papież odprawia dla wiernych i zarazem początek jego urzędowania. Papież w swoim kazaniu przedstawia to, na czym pragnie skupić się w czasie swojego pontyfikatu. W przypadku Jana Pawła II była to słynna zachęta:

„Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości.
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi.
Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!
⦁ „Gdyby nie było oaz, groziłaby nam pustynia.”
Zanim został papieżem, Karol Wojtyła był arcybiskupem krakowskim. I wówczas bywał w Tylmanowej. Miało to związek z odbywającymi się w Tylmanowej oazami Ruchu Światło-Życie. Oazami nazywano takie wakacyjne rekolekcje, w czasie których młodzież pogłębiała swoją wiarę. Biskup Wojtyła często odwiedzał młodzież oazową. 16 sierpnia 1972 r. odprawił na górze Błyszcz Mszę Świętą dla oazowiczów. Wypowiedział tam wtedy słowa: „Gdyby nie było oaz groziłaby nam pustynia.” Miał na myśli oazy ruchu Światło-Życie. Ale czy taką oazą na pustyni nie jest każda parafia, rodzina? Każdy dobry uczynek, który jest jak orzeźwiające źródło na pustyni?

⦁ UCZESTNICY – uczniowie klas 0-8 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej.
⦁ Do konkursu szkolnego zostanie zakwalifikowanych 25% prac z każdej klasy, a ich ilość jest uzależniona od liczby uczniów w danej klasie, wg poniższego zestawienia:
⦁ kl. „0” – 5 prac,
⦁ kl. I – 5 prac,
⦁ kl. IIA – 4 prace,
⦁ kl. IIB – 3 prace,
⦁ kl. III – 6 prac,
⦁ kl. IV – 4 prace,
⦁ kl. V – 6 prac,
⦁ kl. VIA – 5 prac,
⦁ kl. VIB – 6 prac,
⦁ kl. VII – 4 prace,
⦁ kl. VIII – 6 prac.
⦁ Prace przysłane po terminie nie biorą udziału w konkursie.
⦁ Wszystkie prace zakwalifikowane do finału zostaną opublikowane w formie okolicznościowej publikacji na stronie/Facebooku szkoły.

⦁ Technika
⦁ W przypadku prac plastycznych – technika dowolna.
⦁ W przypadku prac komputerowych – zapis w formacie jpg.
⦁ Format: A4 lub A3.

⦁ Kryteria oceny prac:
⦁ zgodność pracy z tematem,
⦁ oryginalna interpretacja tematu,
⦁ właściwy format pracy, dobór technik,
⦁ pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy,
⦁ różnorodność wykorzystania materiałów,
⦁ ogólny wyraz artystyczny.

⦁ Termin: 15 maja 2020 roku.
Zdjęcia prac należy przysyłać na adres e-mail wg następującego porządku:
⦁ kl. 0-3 do wychowawców poszczególnych klas,
⦁ kl. 4-7 do Marii Konopki – nauczycielki plastyki,
⦁ kl. 8 do księdza Piotra Madeja.

POWODZENIA

KONKURS-PLASTYCZNY-JPII-2

Back to top