– Usłyszano o nas w Europie.

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole był realizowany projekt eTwinning pt: The Holocaust in our towns. The life and fate of Jewish community between 2WW. (Holokaust w naszych miasteczkach/ miejscowościach. Życie społeczności żydowskiej pomiędzy I i II wojną światową).
W projekcie uczestniczyła grupa 9 uczennic z obecnej klasy VII. Partnerami były szkoły podstawowe z Olkusza, Fot koło Budapesztu i szkoła średnia z Grecji.
Naszym zadaniem było poznanie historii lokalnych społeczności żydowskich zamieszkujących wsie i miasteczka przed II wojną światową. W ramach projektu uczennice odwiedziły Muzeum Pienińskie w Szczawnicy i uczestniczyły w warsztatach, których tematem była historia i kultura Żydów na ziemiach polskich. Ponadto dziewczynki pojechały do Krościenka, aby zobaczyć cmentarz żydowski przy ulicy Sobieskiego. Spacerując ulicami Krościenka odkrywały domy mieszkalne i miejsca pracy przedwojennych Żydów.
W kwietniu 2017r. cała grupa udała się do Krakowa, na Kazimierz – przedwojenną dzielnicę synów Abrahama. Pod opieką przewodnika udało nam się zwiedzić 7 czynnych synagog, poznać zwyczaje żydowskie, oraz doświadczyć strachu i bólu jaki musiał towarzyszyć mieszkańcom getta skazanym na śmierć.
Jednak najcenniejszym doświadczeniem projektu były rozmowy, które przeprowadziły uczennice ze swoimi dziadkami, krewnymi, starszymi sąsiadami. Kilka z nich zostało nagranych i stanowi żywy dowód istnienia społeczności żydowskiej w Tylmanowej.
Cały materiał w postaci prezentacji i zdjęć, wpisów i komentarzy w języku angielskim był zamieszczany na platformie eTwinning dedykowanej naszemu projektowi.
W sierpniu 2017 r. projekt uzyskał Krajową Odznakę Jakości nadaną przez Krajowe Biuro Programu eTwinning. Jest to wyróżnienie przyznawane nauczycielom i szkołom, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.
W październiku projekt „The Holocaust In our towns……” otrzymał Europejską Odznakę Jakości potwierdzającą jego europejska wartość.
Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o Krościenku i Tylmanowej. Myślimy, że każda z nich będzie inspiracją do przemyśleń o przemijaniu i….. zapominaniu.

Załączone pliki do wpisu:

- Krościenko nad Dunajcem .pptx

- Tylmanowa and its society before 1939-1.pptx

Back to top