– ZAJĘCIA DLA KL.I-III od 25 maja 2020 r.

Szanowni Rodzice.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 maja 2020r. od 25 maja dzieci klas I-III mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. W załączniku znajdują się:

  1. Oświadczenie rodzica
  2. Zarządzenie Dyrektora nr XIV/2020
  3. Procedura organizacji zajęć dla klas I-III i konsultacji w ZSP w Tylmanowej

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentami i, jeśli Państwo podejmą decyzję o uczęszczaniu dziecka na zajęcia, o przesłanie skanu podpisanego Oświadczenia na adres szkoły: sptylmanowa@wp.pl do czwartku 21 maja do godziny 12.00, bądź osobistym złożeniu w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00-15.00. Proszę o przestrzeganie terminu.

Przypominam, że wysłanie dziecka do szkoły jest dobrowolne. Równocześnie do zajęć stacjonarnych, będą prowadzone zajęcia zdalne przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

POWRÓT DO SZKOŁY OŚWIADCZENIA RODZICÓW

POWRÓT DO SZKOŁY OŚWIADCZENIA RODZICÓW

ZARZĄDZENIE OD 25 MAJA

ZARZĄDZENIE OD 25 MAJA

Procedura organizacji zajęć dla klas 1-3

Procedura organizacji zajęć dla klas 1-3

Back to top