– ZEBRANIE z RODZICAMI

W dniu 27 września o godz. 17:00

w budynku Zespołu odbędzie się ZEBRANIE RODZICÓW.

W związku z pandemią nie będzie zebrania ogólnego, tylko spotkanie z wychowawcami klas.

Podczas zebrania zostanie Państwu przedstawiona dokumentacja szkolna i wymagania edukacyjne, których znajomość należy potwierdzić własnoręcznym podpisem

Back to top