– ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 14.12.2017 r. /czwartek/ w godzinach 16.00 do 18.00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Będzie ono miało charakter indywidualnych konsultacji a tematem przewodnim są bieżące wyniki w nauce i klasyfikacja śródroczna uczniów.

Back to top